Skip to main content

Hvordan går det egentlig med barnekoordinatorordningen?

Mange kommuner er nå i gang med å implementere barnekoordinatorordningen. Det er dog stor variasjon i hvordan dette gjøres. Det kom frem på et seminar på årets Arendalsuke. 

Publisert: torsdag, 21. september 2023, av  Cato B. Ellingsen

Det var Cerebral Parese-foreningen, FFO, F0 og HBF (Handikappedes Barns Foreldreforening) som hadde gått sammen om å stille spørsmålet om hvordan det egentlig går med den nye barnekoordinatorordningen i et arrangement i det såkalte hjerneteltet på kaien i Arendal under årets Arendalsuke. 

Nytt lovverk fra høsten 2022 styrker kommunenes plikt til samarbeide og samorde tjenester for familier med funksjonshemmede barn og det nye lovverket inneholder også en rett til barnekoordinator.

På arrangementet i Arendal ønsket organisasjonene å stille følgende spørsmål til debatt:  

  • Hva er status på implementeringen av barnekoordinator i kommunene? 
  • Har det skjedd reelle forbedringer for familier med barn med funksjonsnedsettelser? 
  • I hvilken grad prioriterer kommunene dette? 
  • Hva kan gjøres for at ordningen kan fungere bedre?

Flere av innlederne hadde gjort både undersøkelser og vurderinger av implementeringen av ordningen. Etter arrangementet intervjuet vi noen av deltakerne. Under kan du se korte samtaler med Kristin Benestad fra CP-foreningen, Trine Wigtil fra HBF og Marit Isaksen fra FO. 

 

Mer om undersøkelsen HBF og PWC har gjort kan du lese i en egen sak. Vi kommer til å sette mer fokus på barnekoordinatorordningen i forbindelse med UngSOR 2024. 

Hold av 2. og 3. mai 2024 for SOR-konferanse i Bergen om ledelse og organisering av tjenester.