Nyheter

Kan helsepersonell være en kilde til aggresjon? Om å se seg i speilet

Kan helsepersonell være en kilde til aggresjon? Om å se seg i speilet

Lone Viste er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og jobber i Helse Stavanger, på klinikk psykisk helsevern for voksne. På SOR-konferansen i mai holdt hun et foredrag med temaet «Kan helsepersonell være en kilde til aggresjon?». Foredraget bygger på et kapittel fra MAP, «Møte med aggresjonsproblematikk», og handler om selvregulering og det å se seg selv i speilet i møte med mennesker som er ivaretatt i vår omsorg.

Sterke og viktige innlegg i Stortinget om arbeidsinkludering

Sterke og viktige innlegg i Stortinget om arbeidsinkludering

-- Det er for mange med utviklingshemming som står utenfor arbeidslivet i dag. En stor andel skyldes våre fordommer og manglende tro på at andre kan gjøre et arbeid. Det kan også skyldes misforstått snillhet.  At under tre prosent av voksne med lett utviklingshemming er i ordinært arbeid, viser at systemet er modent for endring, sa stortingspolitiker Margret Hagerup (H) i sin innledning.

Organisasjonenes innspill til Meld. St. 8

Organisasjonenes innspill til Meld. St. 8

Sammen med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet, Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL), Handikappede Barns Foreldreforening (HBF), Norges Handikapforbund (NHF) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) har Stiftelsen SOR skrevet 74 tilleggstiltak til Meld. St. 8. Tiltakene ble overlevert arbeids- og sosialkomiteen ved saksordfører Torbjørn Vereide (Ap) i forbindelse med høringen av meldingen 31. januar 2023. Under kan du lese organisasjonenes generelle tilbakemelding, og nevnte tilleggstiltak i sin helhet. 

Når frivillighet blir en måte å leve på

Når frivillighet blir en måte å leve på

Nassima var en av de aller første som meldte seg som frivillig i Oslo. Hun er et arbeidsjern, og bruker mye av sin fritid på å være frivillig. Frivillighet har alltid stått sentralt hos Nassima, og da hun så at HELT MED søkte frivillige var hun ikke i tvil om at hun skulle bli en del av dette.

Fra rettsikkerhet til rettsløshet!

Fra rettsikkerhet til rettsløshet!

Individuelle tilpassede tjenester, hvor realistisk er det? Institusjoner for utviklingshemmede ble avviklet i Norge i 1991. I 2022 stiller jeg spørsmålet om institusjonene er på vei tilbake? «Stadig oftere bygger norske kommuner store bofellesskap for mennesker med utviklingshemming» (Rønne: 2017).

Sandefjord kommune: 2040 starter nå!

Sandefjord kommune: 2040 starter nå!

I Sandefjord kommune satser de friskt på gode tjenester til personer med utviklingshemming. Med to parallelle tjenesteutviklingsprosjekt staker de ut en nyskapende og fremtidsrettet vei for de kommunale velferdstjenestene. 

Dette er drømmejobben

Dette er drømmejobben

Da koronapandemien stod på som verst, fikk Pernille drømmejobben på Alna ridesenter. Å jobbe med dyr har alltid vært målet, og gjennom HELT MED fikk hun denne muligheten. I tillegg til å være en viktig ressurs på ridesenteret, er Pernille også frivillig i HELT MED, og bidrar med planlegging av de sosiale samlingene i Oslo.

Voksne med borderline intellektuell fungering eller lett utviklingshemning og ikke-smittsomme sykdommer

Voksne med borderline intellektuell fungering eller lett utviklingshemning og ikke-smittsomme sykdommer

Voksne med borderline intellektuell fungering eller lett utviklingshemning kan på grunn av sine ulike biologiske og miljømessige forutsetninger ha forhøyet risiko for å utvikle ikke-smittsomme sykdommer. Lav helsekompetanse og store forskjeller i behovene kan også skape særlige utfordringer når det gjelder å oppdage og følge opp sykdom. Hva vet vi om forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer blant voksne med borderline intellektuell fungering eller lett utviklingshemning og hva bør tjenesteytere være oppmerksomme på?

Digital utvikling, men begrenset mulighet for utviklingshemmede!

Digital utvikling, men begrenset mulighet for utviklingshemmede!

Vi som leder Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming, har stilt oss spørsmål om hva som er grunnen til at så mange med utviklingshemming mangler PC og tilgang til digitale plattformer? De fleste av oss har i dag både internett og PC, men vi opplever at flere medforskere, personer med utviklingshemming som jobber sammen med oss i forskningen, ikke har samme tilgang. Dette fører blant annet til at de blir utestengt fra muligheten til å jobbe med egne rettigheter og velferd. Erfaringer fra intervjuundersøkelser, samarbeid om forskning og rettigheter viser dette.

En bedre hverdag for beboerne

En bedre hverdag for beboerne

Vi tar turen til Dragvoll Helse- og velferdssenter for å møte Elisabeth. Her har hun jobbet i over 2 år, og med sitt gode humør bidrar hun til en bedre hverdag for beboerne på avdelingen. Fra før har Elisabeth et stort sosialt nettverk, men hun syns allikevel de sosiale samlingene er viktig for å knytte vennskap.

En reise til hjertet

En reise til hjertet

Hvorfor er det så viktig å leve med, og ikke for utviklingshemmede? Finnes det nye måter å tenke om hvordan vanskeligstilte kan innlemmes i samfunnet? Vi reiser til Italia for å finne ut mer om hvordan det gjøres utenfor våre egne landegrenser.

Arbeidsinkludering i Asker Produkt

Arbeidsinkludering i Asker Produkt

Arbeidsinkludering handler om at man skal la alle type personer og grupper bli inkludert i arbeidslivet. Dette er slik vi jobber med arbeidsinkludering i Asker Produkt.

Søker deltakere til spennende medvirkningsprosjekt

Søker deltakere til spennende medvirkningsprosjekt

Redd Barna og Stiftelsen SOR har fått prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til prosjektet vi har også en stemme. I dette prosjektet vil vi sette fokus på rettighetene til barn og unge med utviklingshemming, løfte fram deres egne stemmer, og styrke deres rett til å uttrykke sine meninger, bli hørt og tatt på alvor. Vi søker derfor etter ungdom i fire norske byer som har lyst til å ha det lærerikt og morsomt sammen med oss i to dager på nyåret.

Noe å brenne for

Noe å brenne for

Vi møter Adam på Eiganes barneskole i Stavanger. Solen titter frem, og Adam tar oss stolt imot på arbeidsplassen sin med et stort smil. I tillegg til å ha fast stilling på skolen, er han frivillig i HELT MED, medforsker i et forskningsprosjekt, og har et sterkt engasjement for at HELT MED skal hjelpe enda flere ut i arbeidslivet. Som han sier selv, har han gjennom HELT MED funnet noe å brenne for.

Med hjerte for mangfold og inkludering

Med hjerte for mangfold og inkludering

Smittende latter, sterkt engasjement og et hjerte for mangfold og inkludering. Emanuel har vært en viktig bidragsyter inn i frivillighetsgruppen, og han har også fått et lederansvar for det frivillige arbeidet i Oslo. Det store engasjementet for mangfold og inkludering har stått sterkt hos Emanuel i mange år.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.