Skip to main content

Nyheter

Intervju: Ny karriereportal for personer med utviklingshemming

Intervju: Ny karriereportal for personer med utviklingshemming

HELT MEDs nye karriereportal viser frem et bredt spekter av mulighetene som finnes innen arbeid og utdanning for denne delen av befolkningen. Her finner du også mulighetskartet, et praktisk verktøy som kan hjelpe den enkelte med å stake ut en retning for livet sitt. Og snart utvides portalen med en karrieretest. Vi har tatt en prat med Rebecca Perez (prosjektutvikler) og Jonas Felde Sevaldrud (prosjektleder) om Muligheter for alle.

Nytt prosjekt i Vestland skal gjøre overgangene til voksenlivet enklere

Nytt prosjekt i Vestland skal gjøre overgangene til voksenlivet enklere

Et nytt prosjekt i Vestland fylke, kalt «Veivalg», har som mål å gjøre overgangen til voksenlivet enklere for unge med utviklingshemming. Prosjektet, som er initiert av Stiftelsen Helt Med, tilbyr omfattende informasjons- og karriereveiledning for å sikre at denne delen av befolkningen får tilgang til utdanning, arbeid og meningsfulle aktiviteter. 

Familieveiledning i SOR Digital+

Familieveiledning i SOR Digital+

Familieveiledning kan spille en viktig rolle i støtten til familier med barn som har utviklingshemming og/eller autisme. Disse familiene møter unike utfordringer som kan være både komplekse og krevende, og det er derfor viktig å tilby målrettet og tilpasset støtte. Familieveiledning kan bidra til å styrke familiedynamikken, redusere stress og fremme barnas utvikling og trivsel.

Fra kaos til et godt liv på Smøla: Åpen forelesning ut juli

Fra kaos til et godt liv på Smøla: Åpen forelesning ut juli

Hvordan skaper man en god overgang for en ung mann med autisme og utviklingshemming som skal flytte mellom to ulike kommuner? Under vår konferanse om livskvalitet i 2023 fikk vi et innblikk i nettopp dette, og nå kan du se hele foredraget gratis til og med 31. juli 2024.

Stort flertall mener at CRPD  må inn i  menneskerettsloven

Stort flertall mener at CRPD må inn i menneskerettsloven

I vinter kom det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som har vurdert hvordan funksjonsevnekonvensjonen kan inkorporeres i norsk lov med sine anbefalinger. Deres vurderinger og anbefalinger har nå vært på høring. Stiftelsen SOR, på lik linje med et stort flertall av de aktørene som har levert høringssvar, stiller oss bak utvalgets hovedkonklusjoner. Vi mener at CRPD både bør og kan inkorporeres i menneskerettsloven.  

Jobbklar med utviklingshemming – ny bok lansert

Jobbklar med utviklingshemming – ny bok lansert

-Jobb er viktig for alle, ikke bare for utviklingshemmede, sa Emily Ann Riedel i samtale med Veerle Garrels, en av redaktørene for den rykende ferske boken «Jobbklar med utviklingshemming", på bokens lanseringsseminar i Oslo. 

Foreldres opplevelser av møte med hjelpeapparatet: Tiril Stange på UngSOR 2024

Foreldres opplevelser av møte med hjelpeapparatet: Tiril Stange på UngSOR 2024

Tiril Stange, fra bydel Frogner i Oslo, bidro på UngSOR 2024 med en forelesning og samtale om foreldres opplevelse av deres møte med hjelpeapparatet. Hun delte innsikter fra sitt mastergradsarbeid der hun intervjuet foreldre til barn med funksjonsnedsettelse om deres erfaringer med hjelpeapparatet. Sitatet "Jeg er den eneste som ikke kan legge dette fra meg" fra en av de intervjuede foreldrene ble stående igjen som både tittel på mastergraden og forelesningen hennes.