Skip to main content

SOR-konferanser

                                                                              Konferanse                                                

Kommende konferanser

Hvert år holder vi tre faste konferanser: to SOR-konferanser og en UngSOR-konferanse.

UngSOR 2024

Kommer snart!

- gode levekår for barn og unge med utviklingshemming

Mai 2024

Kommer snart!

Konferanse i Bergen
2. og 3. mai 2024