Skip to main content

Historikk

  • 12. juni 1951 ble "Samordningskommiteen for Åndssvakesaken" opprettet, etter initiativ fra statsråd Aaslaug Aasland.
  • I 1956 ble navnet endret til "Samordningsrådet for Åndssvakesaken i Norge (SOR)".
  • I 1981 valgte man navnet "Samordningsrådet for frivillig arbeid for psykisk utviklingshemmede".
  • I 1987 skiftet man navn til "Samordningsrådet - Råd for samordning av humanitært og yrkesmessig arbeid for psykisk utviklingshemmede"
  • I forbindelse med omgjøring til stiftelse i 2001 ble det igjen et navneskifte; "Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemning".

Forkortelsen SOR har blitt brukt siden 1956, og i 2013 vedtok styret at organisasjonen enkelt og greit bare skulle hete "SOR" (Stiftelsen SOR).

Tidslinje

Den tause perioden i vår forhistorie (1900-1945)

Tid for ettertanke og omveltning - Et historisk vendepunkt (1945-1951)

SORs første år: Etablering av Samordningskommiteen for åndssvakesaken (1951 - 1956)

Målet var en ordnet omsorg for åndssvake (1951-1970)

Omsorgsutvikling under sykehusloven (1970 - 1988)

Samordningsrådets rolle (1970-1988)

Det nye Samordningsrådet (1988-2001)

SOR -de første 50 årene (1951 - 2001)