Skip to main content

TryggEst - vern for risikoutsatte voksne

Alle norske kommuner er forpliktet til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 a). Likevel er det godt dokumentert at krenkelser overfor mennesker med redusert evne til å beskytte seg selv, sjelden blir fanget opp og håndtert av hjelpeapparatet. TryggEst er en helhetlig modell som skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne. 

TryggEst er utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), i samarbeid med Helsedirektoratet, Politidirektoratet og KS.


Filmen er produsert av Delfin Design. Stiftelsen SOR har skrevet manus og ledet prosessen på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 


Kontaktinformasjon