Skip to main content
Oslo 26. og 27. oktober 2023:
Mål og mening

En SOR-konferanse om livskvalitet

Konferansen blir også
tilgjengelig på SOR Digital+

                                                                              Konferanse                                                

Arbeidsinkludering

HELT MED

HELT MED skaper arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet. Utviklingshemmede skal kunne oppleve at de gjennom deltakelse i arbeidslivet er inkludert og deltakende i samfunnet, på lik linje med andre.

Verktøy

Om kartleggingsbanken

Her finner du kartleggingsverktøy som kan være nyttig i arbeidet med å sikre gode tjenester til mennesker med utviklingshemming. Verktøyene kan brukes av alle med relevant høgskoleutdanning og kompetanse.

SOR Rapport

Tidsskriftet Rapport

SOR Rapport kommer ut med seks nummer i året. Hvert nummer inneholder stoff med høy relevans for innsats for mennesker med utviklingshemming.

Tegn abonnement og få velkomstgave.

Pris for abonnement: kr 350,- pr år

E-Læringskurs

Mangfold og muligheter

SOR har utviklet en rekke e-læringskurs som er gratis tilgjengelig. Disse er aktuelle for alle som jobber for personer med utviklingshemning. Når du har gjennomført kursene får du kursbevis, slik at du kan dokumentere din kompetanse.

Mer enn 7000 personer har opprettet gratis brukerkonto på disse kursene.

Hva er Stiftelsen SOR

Om Stiftelsen SOR

SOR arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill.

Vi har fokus på rettigheter, holdninger og fagkompetanse i tjenestene.