Skip to main content

Tidligere konferanser


Mål og mening - livskvalitet

Oslo 26. og 27. oktober 2023

Du kan se opptakene fra konferansen med SOR Digital+.

Dag 1
Dag 2

UngSOR 2023

Oslo 9. og 10. februar 2023

Du kan se opptakene fra konferansen med SOR Digital+.

Dag 1
Dag 2

Funksjonsevnekonvensjonen (CRPD)

Oslo 27. og 28. oktober 2022

Du kan se opptakene fra konferansen med SOR Digital+.

Dag 1
Dag 2
Rett og urett

Oslo, 24. og 25. oktober 2019
Dag 1
Dag 2