Skip to main content
Atferdsanalysens plass i psykisk helsearbeid

Atferdsanalysens plass i psykisk helsearbeid

På SOR-konferansen 6.-7. mai 2021 skal Kjetil Viken snakke om atferdsanalysens plass i psykisk helsearbeid.

Publisert: mandag, 25. november 2019, av  Jarle Eknes

Kjetil Viken er førstelektor ved Høgskolen i Innlandet
 

Litt om hva han skal prate om på konferansen

Bruken av atferdsanalytiske prinsipper i psykisk helsearbeid tar utgangspunkt i funksjonelle analyser av atferd. Psykisk helse forstås som et samspill mellom personen og omgivelsene, og kan også reguleres ved å tilpasse omgivelsene. Metodene fra denne typen psykisk helsearbeid kjennetegnes ved at behandlingen delvis foregår i form av samtaler og øvelser samt at de flytter deler av behandlingen fra samtale til atferdens naturlige miljø. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Dialectical Behavior Therapy (DBT) er eksempler på slike behandlingsformer. Moderne psykisk helsearbeid basert på atferdsanalytiske prinsipper refereres ofte til som tredjegenerasjons atferdsanalyse. Denne presentasjonen vil være en innføring i tredjegenerasjons atferdsanalyse med særlig fokus på elementer som er relevante for psykisk helsearbeid.

Viken har også (sammen med Martin Øverlien Myhre) skrevet kapittel om dette i boken «Håndbok i miljøterapi – til barn og voksne med kognitiv funksjonshemming. Boken lanseres på konferansen.

Hold av 2. og 3. mai 2024 for SOR-konferanse i Bergen om ledelse og organisering av tjenester.