Skip to main content

Styret

Medlemmene i styret i Stiftelsen SOR er presentert nedenfor. Arbeidsutvalget består av styrets leder og nestleder, samt SORs daglige leder. Sekretær for styret er daglig leder Jarle Eknes.

Karl Haakon Sævold

Styreleder i Stiftelsen SOR

Marit Selfors Isaksen

Nestleder i Stiftelsen SOR

Stine Marlen Henriksen

Styremedlem i Stiftelsen SOR

Eireen Finden

Styremedlem i Stiftelsen SOR

Kari Eika

Styremedlem i Stiftelsen SOR

Karianne Tviberg

Styremedlem Stiftelsen SOR

Ulf Berge

Styremedlem i Stiftelsen SOR

Oliva Teigland

Varamedlem i Stiftelsen SOR