Skip to main content

Stifterne

SORs stiftere:

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
 • Oslo Røde Kors Barnehjelp
 • Stiftelsen Signo
 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
 • Kommunalansattes Fellesorganisasjon (KFO) (skiftet navn til Delta i 2007)
 • Fagforbundet, avd for helse og sosial
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Bergen og Hordaland Støttelag for psykisk utviklingshemmede
 • Stiftelsen Støttelaget for psykisk utviklingshemmede i Oslo
 • Diakonistiftelsen Rogaland
 • Nord-Norges Diakonistiftelse

SOR ble opprettet i 1951. Da SOR ble omgjort til stiftelse i 2001, gikk de 11 ovennevnte organisasjonene sammen om dette.