Skip to main content
Utviklingshemmedes egen kunnskap om rus er mangelfull

Utviklingshemmedes egen kunnskap om rus er mangelfull

Både personer med utviklingshemming selv, deres pårørende og fagfolk rapportere om manglende kunnskap om rus hos personer med utviklingshemming. Det har et prosjekt som ble avsluttet i 2022 prøvd å gjøre noe med. Hovedmålet med URO har vært å utvikle målrettede tiltak som bidrar til at færre mennesker med utviklingshemming bruker rusmidler på måter som skader dem selv eller andre.

Publisert torsdag, 20. april 2023, av Cato B. Ellingsen

Også personer med utviklingshemming kan møte utfordringer med egen rusbruk. Samtidig er det gjort lite for å tilpasse informasjon om rus til denne gruppen. I prosjektet URO snakket de med personer med utviklingshemming om rus og rusbruk for å kartlegge aktuelle problemstillinger. Mye tyder på at utviklingshemmede først og fremst må tilegne seg kunnskap på egenhånd, gjennom tv og nett. Mange har erfaring med å bli bedt om å kjøpe alkohol til mindreårige, og rusmiljø kan være en inkluderingsarena. 

Prosjektet opprettet en ekspert-gruppe med 3 personer med erfaringskompetanse som bidro gjennom hele prosjektet og dette ble en helt sentral del av arbeidet. Kartleggingen de har gjort har tydeliggjort behovet for et ekstra søkelys på utviklingshemmede og rus, og også å utvikle materiell for undervisning og oppfølging. I prosjektet har de avholdt fagdager og undervist, samt laget film om temaet. Ekspertene har laget en egen rapport om arbeidet deres, og du kan også lese prosjektets rapport

Les mer om temaet og URO i en fagartikkel i Fontene.

Prosjektet var gjort på initiativ fra to fagpersoner med lang erfaring rusfeltet og fra tjenester til utviklingshemmede, prosjekteier var IOGT og de fikk støtte til arbeidet fra Stiftelsen DAM. Det er et håp om at dette kun har vært starten på et utvidet arbeid med tematikken. Se gjerne dette fine intervjuet: