Skip to main content
Om menneske­rettigheter – fra ord til handling

Om menneske­rettigheter – fra ord til handling

USHT Vestland har denne høsten startet opp et nettverk for kommunene i deres område. Målet er at utviklingshemmede skal få helse- og omsorgstjenester som bygger på de grunnleggende prinsippene i FN konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Stiftelsen SOR var tilstede på deres første samling. 

Publisert: onsdag, 21. september 2022

14. og 15. september samlet USHT fagfolk og ledere fra mange vestlandkommuner til samling i Bergen. Det gjennomgående temaet var beslutningsstøtte, veilederen om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming og funksjonsevnekonvensjonen. Samlingen bestod av forelesninger og gruppearbeid. 

Fagnettverket skal ha fire samlinger i året over en toårsperiode. Selve nettverkssamlingene vil annenhver gang være fysiske og digitale. NFU er også invitert med. Det er viktig for USHT at samlingene inspirerer til aktivitet i kommunene. Derfor blir også kommunene fulgt opp mellom samlingene. 

På den første samlingen kom Therese Opsahl Holte fra Helsedirektoratet. Hun snakket om veilederen som de fortsatt jobber med å implementere i kommunene. Sølvi Linde snakket om beslutningsstøtte. Hennes rapport om tematikken er et sentralt grunnlag for fagutvikling på feltet de kommende årene, og Linde vil også medvirke videre i nettverket. Også representanter fra NAKU og Statsforvalteren bidrog på samlingen og skal også medvirke videre i nettverket. Stiftelsen SOR sin spesialrådgiver, Cato Brunvand Ellingsen, snakket om veilederen i et menneskerettighetsperspektiv. 

USHT står for Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester. En kommune i hvert fylke (eller tidligere fylker) er vertskommune for et slikt senter som skal bidra til utvikling av nasjonale satsninger med utgangspunkt i lokale behov. USHT Vestland består av et senter i Bergen og et i Sunnfjord kommune. De siste årene har flere av disse sentrene satt fokus på tjenestene til utviklingshemmede. Sjekk ut alle USHTenes felles nettside for mer informasjon om sentrene og deres arbeid. 

Stiftelsen SOR ser det som viktig at kommuner samles i nettverk for å lære av og inspirere hverandre, og bidrar gjerne ved andre anledninger. Sammen realiserer vi menneskerettigheter, og sørger for at utviklingshemmede ikke bare har rett, men får rett. 

Therese Holte foreleser om veilederen

 

Hold av 26. og 27. oktober til neste SOR-konferanse om livskvalitet: Mål og mening