Skip to main content
Nytt prosjekt i Vestland skal gjøre overgangene til voksenlivet enklere

Nytt prosjekt i Vestland skal gjøre overgangene til voksenlivet enklere

Et nytt prosjekt i Vestland fylke, kalt «Veivalg», har som mål å gjøre overgangen til voksenlivet enklere for unge med utviklingshemming. Prosjektet, som er initiert av Stiftelsen Helt Med, tilbyr omfattende informasjons- og karriereveiledning for å sikre at denne delen av befolkningen får tilgang til utdanning, arbeid og meningsfulle aktiviteter. 

Publisert torsdag, 27. juni 2024, av Linn Løvlie Slette

Med støtte fra Sparebanken Vest, stiftelsen Agenda Vestlandet, og et sterkt samarbeid med offentlige aktører, håper Veivalg å skape varige endringer og bedre forståelse for unge utviklingshemmedes behov.

Ørjan Hinna, du er vernepleier og prosjektleder for Veivalg. Hva er Veivalg, og hvorfor har dette prosjektet kommet i gang?

- Veivalg er et informasjons- og karrieresenter lokalisert i Bergen. Vi har hele Vestland fylke som nedslagsfelt, og vår målgruppe er unge med utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelser. Foresatte og hjelpeapparatet for øvrig kan også ta kontakt med oss for informasjon og bistand. 

- Vi som er ansatt i Veivalg (Jann Aasbak, Marita Larsen og jeg) har alle bred erfaring fra tjenestene til utviklingshemmede i ulike roller. I samtaler med ungdommene selv og deres familier har vi opplevd mye frustrasjon og fortvilelse. Ungdommene og deres nærpersoner er frustrerte over manglende informasjon, men også manglende forståelse for hvilke behov den enkelte har. Samtlige er også bekymret for hva som skal skje når de er ferdige på skolen. Andre vi har snakket med har avsluttet skolegangen, men står uten noen form for arbeid eller aktivitet. Dette er uholdbart, og noe vi håper å gjøre noe med.

Skjermbilde 2024 06 26 kl. 19.54.33

Ørjan Hinna. Foto: Jarle Eknes 

Hva er hovedmålet til prosjektet?

- Vi har fem hovedmål og retter særlig fokus mot utdanning, arbeid, fritidsaktiviteter og rettigheter:

Mål 1 - Informasjonsarbeid: Vi skal bidra til god, relevant og oppdatert informasjon om de tilbudene og mulighetene som finnes i den enkelte kommune.

Mål 2 - Karriereveiledning: Vi tilbyr samtaler og kartlegging der personer i målgruppen får mulighet til å sette egne karrieremål og bli bedre kjent med egne ressurser, potensial, talent og evner.

Mål 3 - Samordning av tjenester: Vi jobber for å skape sømløse overganger på tvers av tjenestetilbud.

Mål 4 - Kompetansebygging: Vi bidrar til økt kompetanse rundt målgruppen.

Mål 5 - Holdningsarbeid: Vi fremmer inkludering og bidrar til holdningsendringer i samfunnet.

Hvilke utfordringer håper dere at «Veivalg» skal være med på å løse?

- Vi ønsker å skape bedre forståelse av den enkeltes behov og ønsker. Veivalg kan sikre at den enkelte får informasjon om de mulighetene som finnes og hvilke rettigheter de har. Informasjon skaper forventninger og legger press på de ulike aktørene. For eksempel må NAV komme tidligere på banen, allerede på videregående skole (helst før det også). Skolene må legge til rette for reell yrkesutdanning rettet mot de mulighetene som finnes, som at flere får muligheten til være lærekandidater. 

- Veivalg etablerer nå en nettside som skal være klar høsten 2024. Her skal en kunne finne generell informasjon om utdanning, arbeid, fritidsaktiviteter og rettigheter, samt spesifikk informasjon som gjelder for hver kommune. Vi ønsker å sikre at alle har tilgang til relevant informasjon der de bor. 

Du sier at dere har tatt på dere en stor oppgave. Hvordan ønsker dere å samarbeide med videregående skoler, NAV og kommunene for å få til de gode veivalgene?

- Vi er tydelige på at arbeidet vi gjør er et offentlig ansvar, som bør deles mellom kommunene, NAV og fylket. Et av prosjektets mål er å forplikte aktuelle aktører til å sikre permanent drift av Veivalg etter prosjektperiodens utløp.

- Vi har etablert en drøftingsgruppe der alle aktørene på feltet er representert. Vi er også invitert til møte med direktøren for NAV Vestland for å drøfte samarbeid. Det er nylig fattet vedtak i Fylkesutvalget om samarbeid med Veivalg. Vi legger til rette for at ansatte fra NAV Vestland og Vestland fylke kan ha faste kontordager hos oss noen dager i uken.

Veivalg Jann 1 topaz Veivalg Marita topaz
Jann Aasbak og Marita Larsen. Foto: Jarle Eknes 

Om vi ser inn i spåkula, hvor håper du «Veivalg» er om fem år?

- Om fem år håper jeg at det er etablert minst ett informasjons- og karrieresenter i hvert fylke. Videre bør målet være at NAV skal «kjenne» den enkelte så godt at alle mulige veier ut i arbeidslivet er avklart før avsluttet videregående skolegang. I tillegg følger kommunene opp behovene til den enkelte før, under og etter videregående skole. Fylkeskommunene tilrettelegger utdanningsløpet i enda større grad slik at elevene kan velge den yrkesretningen de drømmer om; tilpasset deres behov, muligheter og begrensninger. Om fem år bør det også finnes enda flere jobbmuligheter, både på kommunale dagsenter, tilrettelagte bedrifter og i ordinær virksomhet med god oppfølging, som eksempelvis i HELT MED.

Og helt til slutt: til høsten skal dere arrangere Veivalgdagene. Kan du fortelle oss litt mer om hva som skal skje disse dagene?

- Veivalgdagene arrangeres i Bergen 1.-2. oktober, og består av en jobb- og utdanningsmesse på dagtid og en dansekamp på kvelden 1. oktober. Dagen etter (2. oktober) arrangerer vi en dagskonferanse om overgangen til voksenlivet.

- Jobb- og utdanningsmessen er åpen for alle, og det kreves ingen påmelding. Dansekampen er allerede fullbooket med dansegrupper fra ulike kommuner i Vestland, samt en gruppe fra Rogaland. Publikum kan melde seg på.

- Vi avslutter Veivalgdagene med en dagskonferanse der vi har invitert noen av våre fremste fagfolk og foredragsholdere. Temaet er utfordringer og muligheter i overgangen mellom skole og arbeidsliv. 

- Disse dagene blir startskuddet for Veivalg, noe vi gleder oss stort til.

pdfProgram og informasjon om Veivalgdagene finner du her. 
Påmelding til Dansekamp og/eller konferansen må skje innen 26. august til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Fakta: Bakgrunnen for “Veivalg”

  • Mangelfull informasjon og kjennskap til de tilbud og muligheter som finnes
  • Mange står uten tilbud om utdannelse, arbeid og aktivitet etter videregående skole
  • Manglende individuelle tilpasninger for å kunne mestre det skolen og arbeidslivet krever
  • Manglende tilbud om kartlegging av evner og ønsker knyttet til skole og arbeid
  • Manglende samarbeid og koordinering mellom tjenester og forvaltningsnivå
  • Mangelfull strategi for "sømløse" tjenester
  • Generelt manglende kompetanse om målgruppen, om aktuelle tilbud, om muligheter og begrensninger.