Skip to main content
Intervju: Ny karriereportal for personer med utviklingshemming

Intervju: Ny karriereportal for personer med utviklingshemming

HELT MEDs nye karriereportal viser frem et bredt spekter av mulighetene som finnes innen arbeid og utdanning for denne delen av befolkningen. Her finner du også mulighetskartet, et praktisk verktøy som kan hjelpe den enkelte med å stake ut en retning for livet sitt. Og snart utvides portalen med en karrieretest. Vi har tatt en prat med Rebecca Perez (prosjektutvikler) og Jonas Felde Sevaldrud (prosjektleder) om Muligheter for alle.

Publisert lørdag, 29. juni 2024, av Linn Løvlie Slette

Gratulerer! Dere har nylig hatt lanseringsfest for karriereportalen muligheterforalle.no på NAV sitt hovedkontor. Hva er bakgrunnen for karriereportalen?

- Ja, vi hadde en utrolig fin lanseringsfest rett før sommerferien! Det var gøy å se responsen fra alle som var der.

- Vi har lenge sett behovet for en nettside som samler alt av informasjon om mulighetene til personer med utviklingshemming når det kommer til både jobb og utdanning. Mange opplever det som en jungel av informasjon, hvor man blir sendt fra en instans til en annen. Det oppleves rett og slett umulig å finne ut av hvilke muligheter en egentlig har, og dette er tilbakemeldinger vi også har fått fra de i målgruppen selv, men også fra deres foreldre og andre nærpersoner. Vi vil ikke at det skal være tilfeldig om man får vite alt om hvilke muligheter man har eller ikke. 

- Med muligheterforalle.no ønsker vi å inspirere flere til å ta steget ut i arbeidslivet, enten det er i varig tilrettelagt arbeid (VTA), HELT MED, dagsenter eller noe helt annet. 

Hvordan er portalen bygd opp, og hva kan man finne her inne?

- På muligheterforalle.no finner man informasjon om alle muligheter man har innen jobb og utdanning. Alle alternativene er likestilte – ingenting fremstilles som «bedre» eller «viktigere» enn andre alternativ. Hvert alternativ illustreres også med en profesjonelt laget film, slik at det blir visuelt for den som er inne på siden. 

- Inne på «Dagsenter» kan man for eksempel se en film fra Daleløkken arbeidssenter, hvor flere som jobber der blir intervjuet og viser sin hverdag. Tilsvarende finner man filmer under de andre alternativene, og da får brukeren av nettsiden et mer helhetlig inntrykk av hva denne muligheten faktisk innebærer.  

- Vi har i tillegg utarbeidet informasjon rettet til NAV, skoleverket, kommunene, foreldre, elever, arbeidssøkere og arbeidsgivere.

- Nå er vi i prosess med å utarbeide en karrieretest tilpasset målgruppen, som skal hete «Mine jobbmuligheter». Denne testen er ikke lansert enda, men vi har som mål å ha dette klart i løpet av september 2024. Det kommer til å bli et utrolig fint produkt, hvor man svarer på rundt 10 spørsmål om interesser og egenskaper, før man får opp forslag til 3 jobber som kan passe for vedkommende basert på svarene. Her skal hver jobb illustreres med en profesjonell film hvor en arbeidstaker i tilrettelagt stilling forteller om sin jobb og viser hvilke arbeidsoppgaver hen har. 

Inne i portalen finnes det også et verktøy som heter mulighetskartet. Hva er mulighetskartet, og hvordan kan man bruke det? 

- Mulighetskartet er et spennende verktøy som tar for seg sju viktige områder i livet; arbeid, helse, hjem, økonomi, utdanning, relasjoner og fritid. Alle livsområder er knyttet til enkeltartikler i FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), og gir den enkelte kunnskap om hvilke menneskerettigheter man har innenfor ulike temaer. Oppsettet ellers er nært knyttet til ulik selvbestemmelsesteori, noe som også er en av bærebjelkene i konvensjonen. 

- Inne på hvert område skal man kartlegge hvordan ting er i dag, hvilke styrker og svakheter man har og hva man drømmer om. Ut fra dette kan man sette seg mål som man kan arbeide aktivt med. Det er et veldig visuelt verktøy, som vi tror mange vil ha både glede og nytte av.  

Her ser du et utklipp av mulighetskartet: 

Skjermbilde 2024 06 29 kl. 12.47.34Skjermbilde 2024 06 29 kl. 12.47.53

Hva er tilbakemeldingene fra de som har testet mulighetskartet før lanseringen? 

- Vi etablerte en liten fokusgruppe som bestod av fire arbeidstakere som har fått jobb gjennom HELT MED. De fikk teste Mulighetskartet mens vi observerte hvordan de brukte verktøyet. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger om at det var morsomt å jobbe med, i tillegg til at de også så verdien av det. De kom også med noen konstruktive tilbakemeldinger som vi ikke hadde tenkt over, som for eksempel at tekststørrelsen burde justeres opp. Etter sommerferien skal vi gjennomføre en omfattende test av Mulighetskartet med elever ved tilrettelagt linje på en videregående skole i Asker kommune. 

- Det ser vi frem til. 

______

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen DAM, og har blitt utviklet i samarbeid med Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Asker kommune og Stiftelsen SOR.