Skip to main content
Inviterer til barnerettighetsfrokost

Foto: Titt Melhuus

Inviterer til barnerettighetsfrokost

Som avslutning på medvirkningsprosjektet "Vi har også en stemme" inviterer Redd Barna og Stiftelsen SOR til barnerettighetsfrokost på Litteraturhuset i Oslo 2. juni (08:00-10:00). Her vil vi gå igjennom funn fra prosjektet, og vi vil diskutere hvordan vi i større grad kan sikre at unge med utviklingshemming kan bli hørt og sett i saker som angår dem.

Publisert tirsdag, 23. mai 2023, av Linn Løvlie Slette
 
Artikkel 12 i FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn og ungdommer har rett til å uttrykke sine synspunkter og bli hørt i alle forhold som berører dem. Likevel vet vi at barn og unge med funksjons­nedsettelser sjelden får påvirke i møte med de som tar beslutninger som påvirker livene deres, og at de ansatte ofte ikke har kompetanse til å kunne involvere barnet i utformingen av tilbudet. Dette er et demokratisk problem, og en rettssikkerhetsutfordring.
 
I prosjektet "Vi har også en stemme" har vi invitert inn ungdommer med utviklingshemming til rettighetsverksted i fire norske byer. Hovedmålet med prosjektet har vært å legge til rette for at barn og unge med utviklingshemming i større grad blir hørt i sitt eget liv, og at de får kjennskap til egne rettigheter i lys av barnekonvensjonen og konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Samtidig har det vært et uttalt mål at ungdommene, basert på FNs barnekomités prinsipper om god medvirkning, lærer oss noe om hvordan det er å være ung med utviklingshemming i Norge i dag.
 
Og noe av det de har lært oss er dette: De ønsker å elske den de vil, de har spørsmål og drømmer om fremtiden, og de er opptatt av barn og unge som bor i Ukraina. Et annet sentralt funn er at veldig mange har erfaring med å bli mobbet, og å ikke bli tatt på alvor.
 
Du vil møte representanter fra Redd Barna, Stiftelsen SOR, Dissimilis Nasjonale kompetansesenter, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Sjiraffen Kultur- og kompetansesenter og Handikappede Barns Foreldreforening (HBF).
 
Barnerettighetsfrokosten er gratis, men krever påmelding for fysisk deltakelse. Det er begrenset med fysiske plasser.
 
Dato: Fredag 2. juni
Klokkeslett: 08:00 - 10:00
Adresse: Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Rom: Kverneland
Frokosten serveres fra 08:00. Programmet begynner 08:15.
 
Meld deg på her: https://forms.gle/b5sqUgB4LxwmHSTg8
F
acebookarrangementet og program for dagen kan ses her: https://fb.me/e/2YTzp9zoU