Skip to main content
HELT MED-HELTENE på sykehjem

Stine og Beathe i aksjon på Fyllingsdalen sykehjem. Foto: Fyllingsdalen sykehjem.

HELT MED-HELTENE på sykehjem

Mens sykehjemsansatte jobber skjorten av seg for å stagge koronaviruset, er Stine (45) og Beathe (48) gode støttespillere for både pasienter og ansatte, skriver BA (Bergensavisen). Stine og Beathe jobber på Fyllingsdalen sykehjem. De er to av de mange som har fått jobb gjennom HELT MED-ordningen, og som holder hjulene i gang på sykehjem i denne krevende korona-tiden.

Publisert søndag, 05. april 2020, av Jarle Eknes

2020 april ba 5
BA 5. april 2020, journalist Dag Bjørndalen intervjuer Stine og Beate på Fyllingsdalen sykehjem

Historien om HELT MED-ansatte på sykehjem rundt omkring i Norge startet på Fyllingsdalen sykehjem i Bergen. Elisabeth, Stine og Beathe var de første som fikk jobb gjennom denne inkluderingsordningen, og deres innsats har inspirert mange andre sykehjem i Norge til å gjøre det samme. Dag Bjørndal i BA (Bergensavisen) har intervjuet to av dem, Stine og Beathe, i forbindelse med innsatsen de gjør i disse spesielle koronatidene.

Samtidig som mange av dem som har fått jobb gjennom HELT MED nå er permittert, utfører HELT MED-ansatte uvurderig innsats på sykehjem og matbutikker. De er ikke permittert. Arbeidsgiverne kan ikke unnvære dem, de trengs på arbeidsplassene. 

 2020 april helt med 2Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) i Arbeids- og sosialkomiteen har et stort engasjement for å inkludere også personer med utviklingshemming i arbeidslivet.

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) deltar på fellesintervjuet, som gjennomføres som videomøte. Hun har møtt Stine og Beathe flere ganger tidligere, og har god kjennskap til den viktige jobben de gjør.

-Å få flere ut i arbeidslivet er et prioritert område for oss, sier Hagerup (H) til BA. Hagerup sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. - Regjeringen har satset på VTA-plasser. Vi har gitt støtte til HELT MED på tre statsbudsjetter, sier Hagerup, som har engasjert seg sterkt for HELT MED. - Det er ingen arbeidsgiver som ikke fremsnakker HELT MED. Det fungerer så godt fordi kompetente folk står bak, sier hun til BA.

2020 april ba1Fra venstre: Stine Vårdal, Kjersti Vik Fjellstad og Beathe Hedegaarden-Friis.

Stine og Beathe serverer blant annet frokost til pasientene, og ofte også suppe til lunsj. Videre har de praktiske oppgaver som å sette inn i oppvaskmaskinen. De får god kontakt med pasientene, og gjør en betydelig innsats for at de skal føle seg sett og ivaretatt.

2020 april ba3Beathe Hedegaarden-Friis

"Vi snakker med dem, synger med dem og får dem til å smile hver dag", forteller Stine.

2020 april ba4Fra venstre: Stine Vårdal og Beathe Hedegaarden-Friis

 -De gjør en veldig god jobb på hver sin avdeling, forteller avdelingsleder Kjersti Vik Fjellstad. 

 -Det er to ulike avdelinger. Stine jobber innen demensomsorgen, hvor det er både yngre og eldre pasienter. Mange av pasientene "rullerer", det betyr at de ofte kommer tilbake etter at de er skrevet ut. Beathe jobber på en korttidsavdeling, hvor de fleste pasientene er veldig syke. Derfor blir det ikke den samme tette kontakten på den avdelingen, men også Beathe får pasientene til å smile hver dag, forteller Fjellstad. -De blir glad for å se henne når hun for eksempel har laget frokost til dem, henter avisene og posten til dem.

Videre forteller hun at de er veldig fornøyd med de tre som er ansatt gjennom HELT MED-ordningen. Det er nyttige hender. De bidrar godt ved måltidene, men også i de ulike aktivitetene de har ved avdelingene. 

2020 april videomte baVideointervju med BA (Bergensavisen). Fra venstre (øverst): Jarle Eknes, Dag Bjørndal, Jann Aasbak, Margret Hagerup, Stine Vårdal, Kjersti Vik Fjellstad og Beathe Hedegaarden-Friis.

I likhet med alle andre som jobber på sykehjemmet, får de god opplæring om hvordan man skal forhindre smitte. De spesielle hensynene som må tas når det gjelder å unngå smitte, fører til at det er mye av det sosiale samværet som må settes på vent. De må være veldig nøye med håndvask, for eksempel, og det er de alle sammen.

Selv om mange forhold rundt det sosiale blir annerledes, er det likevel mye som skjer. De synger faktisk mer nå enn de pleide å gjøre før, forteller avdelingslederen. Siden de ikke kan ha besøk av pårørende, må de ansatte på sykehjemmet ha enda større fokus på aktivitet. En av forskjellene i fellesaktivitetene, er at de bruker større rom, slik at de kan holde større avstand. De bruker blant annet gymsalen veldig mye, hvor de har kino og sangstunder. De kan ikke lenger sitte tett i en sofa, men med tilpassede aktiviteter bidrar Stine og Beathe til pasientene har det trygt og godt.