Skip to main content
Fra kaos til et godt liv på Smøla: Åpen forelesning ut juli

Fra kaos til et godt liv på Smøla: Åpen forelesning ut juli

Hvordan skaper man en god overgang for en ung mann med autisme og utviklingshemming som skal flytte mellom to ulike kommuner? Under vår konferanse om livskvalitet i 2023 fikk vi et innblikk i nettopp dette, og nå kan du se hele foredraget gratis til og med 31. juli 2024.

Publisert torsdag, 20. juni 2024, av Linn Løvlie Slette

I dette foredraget blir du kjent med Erlend. Hanne Smedal Tenggren (mor) starter med å gi et innblikk i hvordan Erlend hadde det før han flyttet til fra Trondheim til Smøla. Deretter forklarer Maria Snorresdatter Lervik (miljøkontakt i primærteamet) hvordan de har jobbet for å sikre at Erlend har et godt liv på den lille øya i Nordmøre.

Maria beskriver hvordan de, i samarbeid med Trondheim kommune og Byåsen videregående, har tilrettelagt for gode og sømløse overganger, der hovedmålet har vært å skape en meningsfull hverdag i omgivelser han trives i. Erlend var tidligere innlagt på Østmarka sykehus i ni måneder, da Trondheim kommune ikke hadde et egnet tilbud til ham. Med støtte fra Habiliteringstjenesten for voksne ved St. Olavs Hospital har livet til Erlend endret seg drastisk. De som har vært involvert i overgangsarbeidet har planlagt livet og tjenestene ut fra det optimale livshjulet, og det hele har vært forankret i Erlends verdier, preferanser og behov. 

Foredraget gir deg et godt innblikk i hvordan man bør planlegge og organisere tjenestene slik at de er i tråd med sentrale prinsipper i CRPD, samt nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming. I tillegg vitner denne historien om at godt og tverretatlig samarbeid skaper trygghet og reduserer bruk av restriktive tiltak. 

I hele juli har du fri tilgang til å se foredraget “Fra kaos til et godt liv på Smøla”. Vi håper denne historien kan inspirere og hjelpe deg i arbeidet med å bidra til sømløse overganger; enten det er mellom kommuner eller innad i samme kommune.

Konferanse om tvang og makt i oktober 

I oktober arrangerer vi på nytt vår faste høstkonferanse. Alle som arbeider i tjenestene til personer med utviklingshemming, eller som er opptatt av gode levekår for denne delen av befolkningen, har et forhold til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 som regulerer bruk av tvang og makt. Nylig avleverte ekspertutvalget som har vurdert inkorporering av CRPD en omfattende rapport om hvordan konvensjonen kan bli en del av norsk lov. De skriver også om tvang i sin rapport, noe som gjør det høyaktuelt å arrangere en konferanse om denne tematikken. 

2024 oktober hovedbilde hd

Vi vil blant annet rette søkelys mot de mulige utfordringene som reiser seg i lys av en inkorporering av CRPD i menneskerettsloven. I tillegg får vi høre mer om bruk av tvang når tjenestene er organisert med brukerstyrt personlig assistent (BPA), hvordan man kan legge til rette for beslutningsstøtte, og om tvang i tvungen omsorg. I tillegg arrangerer vi workshop i funksjonelle analyser, da det er sammenheng mellom tiltak som tar utgangspunkt i funksjonelle analyser, og reduksjon av tvang og restriktive tiltak. Programmet til konferansen ser du i sin helhet her.

Ved påmelding før 29. juli får du early bird-pris. 

Din kilde til kompetanseheving 

Inne på SOR Digital+ finner du samtlige* foredrag fra våre siste konferanser (*med noen få unntak). I tillegg finner du webinarer vi har arrangert, og bonusforelesninger vi har spilt inn i forbindelse med konferansene våre. I 2024 og 2025 skal vi videreutvikle SOR Digital+, slik at løsningen i enda større grad møter dine behov. I den forbindelse tar vi gjerne imot innspill på hva som fungerer bra, og hva som kan bli bedre. Vårt mål er at innholdet i SOR Digital+ alltid skal være faglig oppdatert, slik at du holder deg faglig oppdatert. 

"Tilgjengeligheten gjennom SOR Digital+ er uvurderlig. Vi har stor nytte av tilbudet på flere måter."

Skriftlig evaluering fra en konferansedeltaker, mai 2024

Med et abonnement på vår kompetanseløsning får alle ansatte i organisasjonen mulighet til å se konferansene digitalt. I tillegg har man tilgang til et rikholdig bibliotek av faglige innlegg, samtaler og webinarer. Det er allerede over 57 kommuner som abonnerer i dag, og tallet øker stadig. Vi opplever likevel at ansatte ute i de ulike organisasjonene ikke er kjent med at de har tilgang til SOR Digital+. Vi vil dermed oppfordre deg til å sjekke om din arbeidsplass har tilgang ved å klikke deg inn her.

Under finner du også en enkel oppskrift på hvordan du oppretter bruker for første gang, og hvordan du logger inn. 

SD