Skip to main content

Vold og overgrep mot personer med utviklingshemming

Personer med utviklingshemming er særlig utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Det er flere grunner til dette. MER HER. Volden begås ofte av et menneske den enkelte har et tillitsforhold til. 

Det er av stor betydning at ansatte i tjenestene til utviklingshemmede har kunnskap om hvordan man kan forebygge krenkelser, samtidig som det er av betydning at man faktisk vet hva man skal se etter. 

Viktig -

Du skal alltid ta en risikoutsatt voksen på alvor når hen forteller om integritetskrenkende handlinger!


Filmen er produsert av Delfin Design. Stiftelsen SOR har skrevet manus og ledet prosessen på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).