Skip to main content

Ulike typer vold

Som du ser i videoen finnes det ulike former for vold, overgrep og omsorgssvikt. Ofte er det glidende overganger mellom disse, og det er svært vanlig at de ulike voldsformene opptrer i kombinasjoner. TryggEst bidrar til forebygging, avdekking og håndtering av alle former for vold og overgrep.  


Filmen er produsert av Delfin Design. Stiftelsen SOR har skrevet manus og ledet prosessen på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).