Skip to main content

Rett til å gå til grunne, eller plikt til å hjelpe?

Det er en grunnleggende menneskerett å bestemme i eget liv, men retten til å bestemme selv er heller ikke absolutt. I TryggEst vil man møte mennesker som ikke alltid forstår konsekvensen av egne valg, og her oppstår det gjerne svært vanskelige problemstillinger både etisk, faglig og juridisk.  


Filmen er produsert av Delfin Design. Stiftelsen SOR har skrevet manus og ledet prosessen på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).