Skip to main content

Lovverk og rettigheter

Alle mennesker i Norge har rett på en hverdag fri fra vold, trusler om vold, overgrep og andre integritetskrenkende handlinger. Dette er regulert i norsk lov, og i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Likevel vet vi at mange voksne opplever brudd på retten til å være trygg hver dag. Derfor er det særlig viktig at ansatte i helse- og omsorgstjenestene har kunnskap om hvilke plikter man har i kraft av sin stilling, og hvilke rettigheter utsatte og utøvere har. 

Husk dette —

Avverginsplikten vil alltid gå foran taushetsplikten. På plikt.no får du hjelp til hvordan du skal handle i ulike situasjoner.


Filmen er produsert av Delfin Design. Stiftelsen SOR har skrevet manus og ledet prosessen på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).