Skip to main content

E-læringskurs om TryggEst

Stiftelsen SOR har på oppdrag fra Bufdir utviklet e-læringskurset om TryggEst bestående av 14 moduler. Prosjektet har hatt en referansegruppe med medlemmer fra Tromsø kommune, De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming (NAKU) ved NTNU. I tillegg har vi innhentet annen ekspertise der det har vært nødvendig. 


Filmen er produsert av Delfin Design. Stiftelsen SOR har skrevet manus og ledet prosessen på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 


De ulike modulene

Modulene ligger gratis tilgjengelig hos KS Læring, og hver modul tar to timer å gjennomføre. Hver modul genererer et kursbevis, som er viktig dokumentasjon til din arbeidsgiver.