Skip to main content

Somatisk helse

Mennesker med utviklingshemming har økt forekomst av ulike somatiske sykdommer. Samtidig kan de ha større vansker enn andre med å etterspørre og skaffe seg nødvendige helsetjenester. Derfor har tjenesteytere en viktig rolle i å sikre et forsvarlig datagrunnlag for medisinske vurderinger gjennom å fange opp og undersøke endringer som kan være symptomer på fysiske helseplager eller sykdommer.

Generelt

Helsesjekk

Smerte

Epilepsi

Søvn

Ernæring

Eliminasjon

Menstruasjon

Tenner