Skip to main content

Om kartleggingsbanken

Kartleggingsbanken er en nettbasert samling av kartleggingsverktøy til bruk i arbeid med mennesker
med utviklingshemning. Det er kartleggingsverktøy for innhenting av informasjon om hvordan det
står til på et bestemt område hos personen selv, i tjenestene til personen eller i miljøet rundt
personen. De ulike kartleggingsverktøyene er samlet innen områdene somatisk helse, psykisk helse,
nettverk, aktiviteter og ferdigheter, kommunikasjon og atferd, miljømessige og organisatoriske
forhold og aldring og demens.

Det er i tillegg utviklet to generelle verktøy som skal ivareta de etiske og juridiske sidene ved selve
kartleggingsprosessen. Skjemaet docxFør kartlegging skal benyttes i forkant av en kartleggingsprosess og
docxEtter kartlegging som oppsummerer de resultatene en har fått gjennom kartleggingen.

Kartleggingsbanken er resultat av et samarbeid mellom Vernepleierutdanningen ved Høgskolen i
Bergen, Bergen kommunes Etat for tjenester til utviklingshemmede og Habiliteringstenesta for
vaksne Helse Bergen HF.