Skip to main content

Nettverk, aktivitet og ferdigheter

Ofte kan mennesker med utviklingshemming ha små og skjøre nettverk. Noen ganger kan det være nødvendig å kartlegge nettverket deres for å hjelpe den det gjelder å vedlikeholde og utvikle både nettverk og viktige relasjoner.

Kvalitet i hverdagen handler blant annet om muligheten til å følge sine interesser. Kartlegging av tjenestemottakers interesser kan hjelpe tjenesteyter å tilrettelegge for positive aktiviteter og opplevelser som personen har glede av.

Ferdighetene som kreves i hverdagslige praktiske aktiviteter kalles ADL-ferdigheter (Activities of Daily Living) eller selvhjelpsferdigheter. Kartlegging av praktiske ferdigheter gjør det mulig å vite hvilken hjelp, og hvor mye hjelp en person behøver i hverdagen for å kunne fungere mest mulig selvstendig og i tråd med egne ønsker. Kartlegging knyttet til ADL- ferdigheter må alltid ta høyde for både personens ferdigheter og motivasjon til å gjennomføre aktiviteten.

Diverse

Interessekartlegging

Ferdigheter i dagliglivets aktiviteter (ADL)

Grovkartlegging

Detaljkartlegging