Skip to main content

Miljømessige og organisatoriske forhold

Utviklingshemmede som mottar tjenester i det daglige er i stor grad avhengig av tjenestetilbudets organisering. De ansvarlige for tjenestene må ha kunnskap om hvordan tjenestetilbudet fungerer for den det gjelder. Er tilbudet organisert på en måte som svarer til tjenestemottakers behov og preferanser? Er tjenestemottakers behov for tilrettelegging ivaretatt? Får tjenestemottaker tilstrekkelig og riktig støtte til å leve det livet han eller hun kan og vil, og har rett til? I hvilken grad legges det til rette for at tjenestemottaker kan være delaktig i å påvirke tjenestetilbudet? Alt dette er viktige dimensjoner ved tjenestetilbudet.