Skip to main content

Etter kartlegging

Skjema skal benyttes i etterkant av enhver kartleggingsprosess. I arbeid med skjema vil en sikre at
resultatene etter kartleggingen oppsummeres og at eventuelle tiltak blir skriftliggjort. Det vil også
sikre en helhetlig evaluering av prosessen deriblant graden av brukers deltagelse.

Last ned og fyll ut skjema: