Skip to main content

Aldring og demens

Mennesker med utviklingshemning lever lenger enn før, og opplever de samme utfordringer og sykdommer som andre møter i eldre år. Ved enkelte syndromer og funksjonshemninger, som Down syndrom og cerebral parese, kan demens eller tidlig funksjonsfall være en problemstilling. Ved utredninger der en mistenker endringer på grunn av aldring eller demens må en først utelukke andre årsaker til funksjonsfall, det er derfor viktig at tidligere funksjonsnivå er kjent.