Skip to main content

Tjenesteyters plan for NNs personlige trygghet.

Tjenesteyters plan for ivaretakelse av tjenestemottakers personlige trygghet bygger på de samme prinsippene som i sikkerhetsplanene til den enkelte tjenestemottaker. Formuleringene i planen rettes i større grad mot tjenesteyter, og hva man skal gjøre om den man yter tjenester til utsettes for vold eller overgrep. Som du ser av linken under er planene nok så like i utforming, men formuleringene er ulike. Den planen gjelder bør være kjent med, og helst involvert i utforming av innholdet i begge planene.

pdfLast ned skjemaet som PDF.