Skip to main content

Personlig trygghetsvurdering

Denne planen er ment å fylles ut ved hjelp av andrehåndsinformasjon i de tilfeller der den enkelte ikke har forutsetning til å svare, eller kan gi adekvat informasjon. I noen tilfeller vil den enkelte tjenestemottaker likevel kunne svare på spørsmålene selv.

pdfLast ned skjemaet som PDF.