Skip to main content

Min personlige trygghetsplan

Mennesker med psykiske lidelser kan ha redusert evne til å identifisere og kjenne igjen overgrep og farlige situasjoner. Det er derfor helt avgjørende at de tilbys opplæring i å identifisere risikosituasjoner, og at de får en personlig sikkerhet- eller trygghetsplan for hvem de kan kontakte (Dahl & Sørensen, 2020), og hva de konkret kan gjøre om det oppstår uønskede hendelser. En trygghetsplan kan samtidig ha en selvmordsforebyggende effekt.

En slik plan bør inneholde punktvise handlingsalternativer for hva man kan gjøre ved ulike uønskede hendelser.

Spørsmål man kan forsøke å besvare i en trygghetsplan er:

  • Hva gjør jeg hvis noen prøver å stjele fra meg?
  • Hva gjør jeg hvis jeg får besøk av noen jeg ikke vil ha på besøk?
  • Hvis noen tar på meg uten samtykke, kan jeg …
  • Hvis noen forsøker å kle av meg, kan jeg …
  • Hvis noen vil ha sex med meg uten at jeg vil, kan jeg …
  • Hvis noen slår eller sparker meg, kan jeg …

Annen nødvendig informasjon

  • Kontaktinformasjon på profesjonelle hjelpere
  • Kontaktinformasjon til nødnummer

pdfLast ned skjemaet som PDF.