Skip to main content

E-læringskurs for personer med autisme og utviklingshemming

Hvordan er det å leve med autisme? Hva betyr det for meg? Hvilke konsekvenser får det? Hva er mine vansker, og hva er jeg spesielt god til å gjøre? Hva er lurt å gjøre for å leve et best mulig liv?

Stiftelsen SOR har med støtte fra Extrastiftelsen utviklet elæringskurs som er beregnet for personer som har autisme og utviklingshemming. Helsekompetanse har laget de tekniske og pedagogiske løsningene, og Inger Lamache ved Nordvoll skole og autismesenter har laget innholdet.

Kurset har fokus på hva det innebærer å leve et liv med autisme. Men også fokus på det man er og det man gjør som ikke har med autisme. Man er så mye mer enn sin diagnose.

Kurset finner du her.
Men før du tar kurst i bruk må du gjøre litt forarbeid, og sette deg inn i hvordan kurset er tenkt brukt.

  1. Kurset skal ikke gjennomføres av personer med autisme/utviklingshemming alene. Det skal alltid være med en tjenesteyter/pedagog undervis. Man skal prate sammen underveis, men personen med utviklingshemming/autisme skal i størst mulig grad være den som klikker og utfører ting i kurset.
  2. Gjennom interaktive oppgaver og samtaler dere mellom skal både eleven/kursdeltaker (hovedpersonen) og du ha lært noe mer om hovedpersonen.
  3. Tjenesteyter/pedagog må forberede seg på forhånd.
  4. Dette er et interaktivt kurs med en del tekniske løsninger som kun støttes av nettleseren Google Chrome. Det er ikke et problem. Du må bare sjekke om det er installert på pc´en du har tenkt å benytte, og eventuelt sørge for å få det lastet inn før kurst startes. Programmet er gratis.
  5. Du må ha klargjort noen bilder, og lastet disse inn i en mappe på pc´en du skal benytte. Det gjelder blant annet bilder av eleven/personen som skal gjennomføre kurset, og familiemedlemmer, andre personer og dyr personen er knyttet til.
  6. Sikkerhetskrav for oppbevarinng av sensitive opplysninger (personvernregler) har bidratt til at programmet ikke gir mulighet for å lagre underveis. Når man er ferdig med å les en side eller med klikk-og-dra- funksjoner / sette inn bilder, skal det siste dere gjør før dere går videre til neste side, være å printe ut siden. I farger.
  7. Når kurset er gjennomført skal dere da ha printet ut over 70 sider. Sett dette inn i en fin perm.
  8. Da er kurset gjennomført og boken om hovedpersonen ferdig.