Skip to main content

Lettleste e-læringskurs

Vi har laget flere vellykkede e-læringskurs for tjenesteytere. Men e-læringskurs kan også være meget nyttig for de som har utviklingshemming eller andre kognitive funksjonsnedsettelser.
Foto: Mikkel Eknes

SOR ønsker å lage e-læringskurs som er tilrettelagt for personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Det er naturligvis en rekke utfordringer knyttet til dette, blant annet at det er svært store variasjoner i målgruppen når det gjelder ferdigheter for å forstå tekst, bilder og video. Samtidig er noe av styrken ved e-læringskurs at vi kan benytte mange forskjellige pedagogiske virkemidler for å nå frem. Det er også mulig å lage kurs som har to eller flere vanskelighetsgrader man kan velge mellom, før man starter selve kurset.

I vårt kurskonsept legger vi opp til at personer med kognitive funksjonsnedsettelser ikke gjennomfører kursene alene, men har en tjenesteyter, pedagog eller annen støtteperson ved sin side. Vi vil da utarbeide veileder for støttepersonene, slik at de kan gjøre de nødvendige forberedelsene og være trygge i sin rolle.

Vi har igangsatt forprosjekt, og søker midler for å utvikle slike kurs.

Autisme

Hvordan er det å leve med autisme? Hva betyr det for meg? Hvilke konsekvenser får det? Hva er mine vansker, og hva er jeg spesielt god til å gjøre? Hva er lurt å gjøre for å leve et best mulig liv?

Kosthold

Karde har utviklet e-læringskurs i kosthold og fysisk aktivitet for personer med utviklingshemming.