Skip to main content

Samhandling med og uten ord - miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse

Trine Lise Bakken (red.)
Hertervig forlag, 2011

Endelig kommer en norsk bok som omfatter miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse. Den belyser hvordan den enkelte miljøterapeut kan være en god samhandlingspartner når klienten er utviklingshemmet og har høyt symptomtrykk grunnet psykisk lidelse. I tillegg gir den en generell innføring i feltet, allmenne aspekter ved psykiatrisk miljøbehandling for personer med utviklingshemning; terapeutiske miljøvariabler, kartlegging og observasjon, og krisehåndtering. Boken kan leses av alle som er interessert i psykisk lidelse hos mennesker med kognitive vansker. Den er primært skrevet for fagpersoner, men passer også for studenter, familiemedlemmer og andre nærpersoner.
Klikk her for å kjøpe boken

SOR har tatt initiativ til boken. Jarle Eknes, daglig leder ved Stiftelsen SOR, har skrevet ett av kapitlene.