Skip to main content

SOR-konferanse

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

NB: Opptak fra denne konferansen er nå kun tilgjengelig på SOR Digital+

Konferansen er svært praktisk rettet, med vekt på miljøterapi for personer med utviklingshemming. På konferansen lanseres boken "Håndbok i miljøterapi. Barn og voksne med kognitiv funksjonshemming", skrevet av noen av Norges fremste fagfolk på feltet.

Du får også møte Thomas Seltzer i «Inkluderingskontoret», med spennende gjester med og uten utviklingshemming i panelet.

Obs: personlig innlogging, kan ikke deles med andre. Vær også oppmerksom på at kommuner, høgskoler, organisasjoner osv kan kjøpe fri tilgang for alle sine ansatte/studenter.

Se prisinformasjon nederst, under programmet.

Program

Miljøterapi for personer med utviklingshemming 

Dag 1

Dag 2

Målgrupper:
Alle som er engasjert i gode levekår for mennesker med utviklingshemming; miljøterapeuter, miljøarbeidere, ledere, politikere, lærere, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet. 

 

Pris ved digital deltakelse / streaming/ tilgang til opptak:

Per person: kr 1.850

Hvis flere skal se på konferansen sammen, skal likevel alle være påmeldt. De påmeldte får tilgang til opptak av hele konferansenfrem til 10. november 2021. Tilgangen er knyttet til den enkeltes epostadresse, og kan ikke deles med andre.Fremgangsmåte for individuell påmelding: 

A) Klikk "påmelding" øverst på siden,
B) Registrer deg, velg kategori "deltaker", bla til neste side og kryss av for "digital deltakelse knyttet til epostadresse, kr 1.850"
C) Motta bekreftelse 

D) Når du skal streame konferansen eller se på opptak senere, går du inn på denne adressen: https://live.stiftelsensor.no Logg deg inn ved å registrere din epostadresse (må være den du registrerte ved påmeldingen) og mobilnummer.

OBS: hvis din kommune/organisasjon har bestillt kollektiv tilgang, skal du kun utføre punkt D. Det gjør du på konferansedagene, og når som helst frem til 10. november 2021. Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.Det er også mulig å melde på en hel kommune eller organisasjon kollektivt. Da får alle i kommunen/organisasjonen delta uten ekstra kostnad. 

Det er tre priskategorier for denne ordningen, varierende fra kr 10.000 til 40.000 for kollektiv, ubegrenset tilgang:

1) Kommuner med færre enn 10.000 innbyggere + lag og organisasjoner: kr 10.000

2) Bydeler i Oslo + kommuner med 10-50.000 innbyggere + sykehus + høgskoler og universitet (inkludert lærere og studenter): kr 25.000

3) Kommuner med over 50.000 innbyggere: kr 40.000

 
Fremgangsmåte for kollektiv påmelding: 

A) Personen som bestiller kollektiv påmelding klikker på "påmelding" øverst på denne siden,
B) Registrer deg, velg kategori "deltaker", bla til neste side og kryss av for "digital deltakelse knyttet til epostadresse" (velg prisalternativet som gjelder for din kommune/organisasjon)
C) Motta bekreftelse 

D) Når du eller noen andre i din kommune/organisasjon skal streame konferansen eller se på opptak senere (frem til 10. november 2021), går man inn på denne adressen: https://live.stiftelsensor.no Logg deg inn ved å registrere din epostadresse (må være jobbadressen) og mobilnummer samt passord du får på epost i forkant av konferansen.

OBS
Det er kun en person i kommunen/organisasjonen som skal utføre A til C. Alle andre ansatte går direkte til punkt D. 

Lurer du på om du kommer inn under denne ordningen? Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Fornøydhetsgaranti. Ved bestilling etter 10. mai: Dersom du har bestilt tilgang til konferansen og ikke er fornøyd med innholdet, får du refundert pengene. Det må skje innen 7 dager etter at du fikk tilgang. Kommuner og organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for sine ansatte

Hvis du har epostadresse som slutter på det som står i parentesene, kan du gratis logge deg inn for å streame eller se konferansen i opptak. Det gjør du fra denne siden https://live.stiftelsensor.no frem til 10. november 2021.

Kommuner
Alver kommune (@alver.kommune.no)
Arendal kommune (@arendal.kommune.no)
Austevoll kommune (@austevoll.kommune.no)
Bergen kommune (@bergen.kommune.no)
Bremanger kommune (@bremanger.kommune.no)
Brønnøy kommune (bronnoy.kommune.no)
Bø kommune (@boe.kommune.no)
Drammen kommune (@drammen.kommune.no)
Froland kommune (@froland.kommune.no)
Gran kommune (@gran.kommune.no)
Hammerfest kommune (@hammerfest.kommune.no)
Haugesund kommune (@haugesund.kommune.no)
Hå kommune (ha.kommune.no)
Karmøy kommune (@karmoy.kommune.no)
Kongsberg kommune (@kongsberg.kommune.no)
Kristiansand kommune (@kristiansand.kommune.no)
Kristiansund kommune (@kristiansund.kommune.no)
Larvik kommune (@larvik.kommune.no)
Lier kommune (@lier.kommune.no)
Lillestrøm kommune (@lillestrom.kommune.no)
Malvik kommune (@malvik.kommune.no)
Melhus kommune (@melhus.kommune.no)
Molde kommune (@molde.kommune.no)
Moss kommune (@moss.kommune.no)
Narvik kommune (@narvik.kommune.no)
Nord-Aurdal kommune (@nord-aurdal.kommune.no)
Nordre Land kommune (@nordre-land.kommune.no)
Oppdal kommune (@oppdal.kommune.no)
Oslo kommune, bydel Frogner (@bfr.oslo.kommune.no)
Osterøy kommune (@osteroy.kommune.no)
Ringsaker kommune (@ringsaker.kommune.no)
Saltdal kommune (@saltdal.kommune.no)
Sandnes kommune (@sandnes.kommune.no)
Sarpsborg kommune (@sarpsborg.com)
Sortland kommune (@sortland.kommune.no)
Stad kommune (@stad.kommune.no)
Stavanger kommune (@stavanger.kommune.no)
Steinkjer kommune (@steinkjer.kommune.no)
Stjørdal kommune (@stjordal.kommune.no)
Søndre Land kommune (@sondre-land.kommune.no)
Sør-Varanger kommune (@svk.no)
Trondheim kommune (@trondheim.kommune.no)
Tysnes kommune (@tysnes.kommune.no)
Vanylven kommune (@vanylven.kommune.no)
Vestvågøy kommune (@vestvagoy.kommune.no)
Østre Slidre kommune (@oystre-slidre.kommune.no)


Fylkeskommuner
Rogaland fylkeskommune (@rogf.no)

Sykehus
St. Olavs hospital (@stolav.no)

Organisasjoner 
Autismeforeningen (kun ansatte og styremedlemmer, ikke alle medlemmer)
Abcent as (@abcent.no)
Handikappede barns Foreldreforening (hbf.no) (kun ansatte og styremedlemmer, ikke alle medlemmer)
Holmenkollen dagsenter (hdb.no)
Lupe (kun ansatte og styremedlemmer, ikke alle medlemmer)
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) (kun ansatte og styremedlemmer, ikke alle medlemmer)
Signo (@signo.no)
Vidaråsen Landsby (@vidaraasen.no)


Høgskoler og universitet
OsloMet (@oslomet.no)
Universitetet i Sør-Øst Norge (@usn.no) + (@student.USN.no)
VID Vitenskapelige høgskole (@vid.no) + (@vidstud.no)

Påmelding til nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på våre fremtidige konferanser ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt: