Skip to main content
SOR-prisen 2023 til Camilla Kvalheim, TV BRA

Camilla Kvalheim i TV BRA fikk SOR-prisen 2023. Prisen ble delt ut på festmiddagen i forbindelse med SOR-konferansen "Mål og mening". Kvalheim var helt uforberedt på at hun kunne vinne prisen. Til stor fornøyelse for de 160 gjestene. Fotografen fanget øyeblikket hvor navnet på vinnere ble kunngjort. Foto: Olav Helland. 

SOR-prisen 2023 til Camilla Kvalheim, TV BRA

SOR prisen ble delt ut for 13. gang, og ble overrakt av Trine Lise Bakken, styreleder for SORs fag- og forskningsfond. Hvert år siden 2011 deler fondet ut SOR-prisen til en som har utmerket seg spesielt for å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemning. Vinneren i år ble Camilla Kvalheim, redaktør for TV BRA.

 

Publisert: fredag, 27. oktober 2023, av  Jarle Eknes

2023 10 Camilla 3Trine Lise bakken overrekker SOR-prisen til Camilla Kvalheim. Foto: Olav Helland.

Camilla Kvalheim har gjort en imponerende innsats for å bidra til at personer med utviklingshemming blir sett og hørt, gjennom TV kanalen TV BRA. Det er vanskelig å unngå å bli smittet av hennes brennende engasjement.

Et innlegg på SOR konferanse i Oslo, 31. mars 2011 ble avgjørende for det som etter hvert vokste frem og ble til tv kanalen TV BRA.

CQ5A6843 1 2Spontan takketale fra Camilla Kvalheim. Foto: Olav Helland.

Konferansens tittel var "En ny hverdag. Om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVPU reformen".

Camilla hadde innlegget «Senkveld i Tertnesflaten – Det handler om å leve…», som var en film hun hadde laget fra et bofellesskap i Bergen.

Dette gjorde inntrykk på alle i salen.

Jann Aasbak var sentral i planleggingen av konferansen. Aasbak var på det tidspunktet også etatsjef i Bergen kommune, for tjenester til personer med utviklingshemming. Han fikk ideen om å se på muligheter for å etablere en TV kanal i Bergen, inspirert av det Empo tv hadde fått til på Østlandet.

Kandidaten for hvem som skulle bygge opp kanalen var klar. Han inviterte Camilla Kvalheim til en tur til Empo TV i Ski kommune, sammen med Jarle Eknes, daglig leder i Stiftelsen SOR. 

Aasbak ønsket å gå videre med planen, men med ytterst begrensede midler måtte man gå sakte frem. 

Spillerommet var å knytte dette til et dagsenter, for å komme i gang. Det ble første fasen i TV BRAs virke.
Deretter ble det en forankring i Nordnes verksteder i noen år, og videre derfra til et selvstendig liv som egen TV kanal i Media City Bergen, uten Bergen kommune som eier. 

Gode krefter i SOR og HELT MED har i mange år jobbet for å skape finansiering gjennom offentlige midler, og ser med stor begeistring på den utviklingen og de resultatene Camilla Kvalheim har skapt.

Stiftelsen SOR er formell stifter for Stiftelsen TV BRA, men som Kvalheim understreket i sin takketale; TV BRA er en selvstendig, kritisk TV kanal, som like gjerne retter kritikk mot SOR som andre, når det er riktig.

Les mer om TV BRA her

2011 konf Camilla 2 a

Dette er forsiden på artikkelen som omhandlet det omtalte innlegget fra Camilla Kvalheim på SOR-konferansen.

Trykk på lenken for å lese artikkelen.

pdfSenkveld fra Tertnesflaten (artikkel i SOR Rapport august 2011)

 

 

De som har fått SOR-prisen er:


2023: Camilla Kvalheim, redaktør for TV BRA
2022: Thomas Owren, høgskolelærer ved Høgskolen på Vestlandet
2021: Anna Kittelsaa, tidligere professor UiT / NTNU
2020: Annette Drangsholt, styreleder i Autismeforeningen
2019: Ivar Reinholdt Mæhle, tidligere overlege ved habiliteringstjenesten i Hordaland
2018: Terje Olsen, forsker I ved Nordlandsforskningen
2017: Karl Elling Ellingsen, professor ved NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
2016: Anders Midtsundstad, seniorrådgviver ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser
2015: Marte Wexelsen Goksøyr, skuespiller og foredragsholder
2014: Thomas Ergo, journalist i Stavanger Aftenblad
2013: Jens Petter Gitlesen, forbundsleder i NFU
2012: Sølvi Linde, redaktør i Rapport og høgskolelærer ved HiB
2011: Jan Tøssebro, professor ved NTNU

Prisen ble opprettet i 2011.