Skip to main content

Nyheter

To dager med inkluderende forskning

To dager med inkluderende forskning

Nettverket for medforskere og Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming har denne uken, 28. – 29. november 2023, i samarbeid med NAKU og Stiftelsen SOR, avholdt spennende samling i Oslo. Arrangementet viser et miljø i rivende utvikling.

… og takk for over 15 gode år i SOR

… og takk for over 15 gode år i SOR

Egentlig er det for tidlig å ønske god jul, men på tide å trekke seg som daglig leder. Og det har jeg gjort. Bildet -som definitivt er et arkivbilde- har noen poenger som jeg kommer tilbake til.

Primærhelseteam – en forspilt mulighet for bedre helsetjenester til utviklingshemmede?

Primærhelseteam – en forspilt mulighet for bedre helsetjenester til utviklingshemmede?

Regjeringens legger opp til nedleggelse av primærhelseteamene i sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Konsekvensene av dette er at noe av det mest spennende utviklingsarbeidet knyttet til helseoppfølging av personer med utviklingshemming også forsvinner. Det er problematisk for personene det gjelder, men også for muligheten til å utvikle bedre helsetjenester til utviklingshemmede. 

Jeg skuet hunden på hårene

Jeg skuet hunden på hårene

Du har sikkert hørt ulike varianter av ordtak som forteller deg at du ikke skal dømme noen basert på hvordan de ser ut eller oppfører seg. Men til tross for ordtakenes visdom har vi likevel en hang til å gjøre nettopp det: å putte folk i bås. Og det er akkurat det denne kommentaren skal handle om. 

Høring – På høy tid – utsatt frist

Høring – På høy tid – utsatt frist

I mai 2023 leverte Likestillings- og mangfoldsutvalget sin utredning til Kultur- og likestillingsdepartementet. Utvalget som utredet situasjonen til funksjonshindrede i Norge har kommet med en rekke anbefalinger og forslag til tiltak, også som er relevante for personer med utviklingshemming. 

Hvis han prøver seg...

Hvis han prøver seg...

De siste ukene har BA i Bergen skrevet om da André Hammerås filmet i skjul i en bolig for personer med utviklingshemming, og at han mistet jobben da han varslet. Filmen viser at en ansatt spruter på en gutt med autisme med en trykksprøyte etter at han skal ha spyttet på ansatte. Dette er fagsjef i Stiftelsen SOR Cato Brunvand Ellingsen sin kommentar til saken i BA. Teksten gir uttrykk for hans meninger. 

SOR-prisen 2023 til Camilla Kvalheim, TV BRA

SOR-prisen 2023 til Camilla Kvalheim, TV BRA

SOR prisen ble delt ut for 13. gang, og ble overrakt av Trine Lise Bakken, styreleder for SORs fag- og forskningsfond. Hvert år siden 2011 deler fondet ut SOR-prisen til en som har utmerket seg spesielt for å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemning. Vinneren i år ble Camilla Kvalheim, redaktør for TV BRA.

 

Er Statsforvalteren på kant med menneskerettighetene?

Er Statsforvalteren på kant med menneskerettighetene?

Å vurdere den reelle viljen til personer med dyp og alvorlig grad av utviklingshemming er utfordrende. Av forskning vet vi også at tilrettelegging for beslutningsstøtte i hverdagslivet for denne delen av befolkningen er preget av stor grad av usikkerhet og uvisshet (Demic & Gjermestad, 2021). Å tolke den andres vilje er dog ikke umulig, men vi vet at det krever tid, kompetanse, god kjennskap til personen og høy etisk og moralsk bevissthet. Det oppstår dog en utfordring når Statsforvalteren ikke legger vekt på beslutningsstøtte som en prosess for å fremme personens vilje.