Skip to main content

Abonnement:

SOR Digital+ logo

Utvidet tilgang til digital deltakelse på SOR- og UngSOR-konferanser

SOR Digital +

Bestill abonnement


Utvidet tilgang til konferanseinnhold for alle ansatte
SOR er kjent for å lage tidsaktuelle konferanser som er relevante og nyttige for fagpersoner og andre som er engasjert i gode tjenester for personer med utviklingshemming. For å nå ut til flest mulig, har vi utviklet tjenesten SOR Digital +.

Dette er en tjeneste som gjør at alle ansatte i en kommune eller organisasjon får tilgang til å se våre tre årlige konferanser direktestreamet via pc, nettbrett eller telefon, pluss at dere får tilgang til å se opptak fra konferansen i mange år fremover. For høgskoler og universitet gjelder det også for alle studenter. Opptakene blir tilgjengelig i minimum ett år, men de aller fleste blir tilgjengelig i fem år.

Dere får også tilgang et stort antall tilleggsforelesninger, debatter og reportasjer som er nyttige i organisasjonenes kompetansehevende strategier.

Oversikt over kommuner og organisasjoner som har tegnet abonnement på SOR Digital +

Disse har full tilgang til abonnementsordningen for konferansene

Kommuner
Alta kommune (@alta.kommune.no)
Alver kommune (@alver.kommune.no)
Arendal kommune (@arendal.kommune.no)
Austevoll kommune (@austevoll.kommune.no)
Bergen kommune (@bergen.kommune.no)
Berlevåg kommune (@berlevag.kommune.no)
Bærum kommune (@baerum.kommune.no)
Bømlo kommune (@bomlo.kommune.no)
Båtsfjord kommune (@batsfjord.kommune.no)
Deanu gielda/Tana kommune (@tana.kommune.no)
Dønna kommune (@donna.kommune.no)
Etne kommune (@etne.kommune.no)
Farsund kommune (@farsund.kommune.no)
Flekkefjord kommune (@flekkefjord.kommune.no)
Gamvik kommune (@gamvik.kommune.no)
Gran kommune (@gran.kommune.no)
Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune (@kautokeino.kommune.no)
Hamar kommune (@hamar.kommune.no)
Hammerfest kommune (@hammerfest.kommune.no)
Hareid kommune (@hareid.kommune.no)
Harstad kommune (@harstad.kommune.no)
Hasvik kommune (@hasvik.kommune.no)
Haugesund kommune (@haugesund.kommune.no)
Herøy kommune (@heroy.kommune.no)
Horten kommune (@horten.kommune.no)
Kárášjohka gielda/Karasjok kommune (@karasjok.kommune.no)
Kinn kommune (@kinn.kommune.no)
Kongsberg kommune (@kongsberg.kommune.no)
Kvæfjord kommune (@kvafjord.kommune.no)
Larvik kommune (@larvik.kommune.no)
Lebesby kommune (@lebeby.kommune.no)
Lier kommune (@lier.kommune.no)
Lomm kommune (@lom.kommune.no)
Loppa kommune (@loppa.kommune.no)
Melhus kommune (@melhus.kommune.no)
Moss kommune (moss.kommune.no)
Måsøy kommune (@masoy.kommune.no)
Nordkapp kommune (@nordkapp.kommune.no)
Nærøysund kommune (@naroysund.kommune.no)
Oslo kommune, bydel Nordstrand (bns.oslo.kommune.no)
Porsáŋgu gielda/Porsanger kommune (@porsanger.kommune.no)
Randaberg kommune (@randaberg.kommune.no)
Råde kommune (@rade.kommune.no)
Sande kommune (@sande-mr.kommune.no)
Sandefjord kommune (@sandefjord.kommune.no)
Skien kommune (@skien.kommune.no)
Sola kommune (@sola.kommune.no)
Stavanger kommune (@stavanger.kommune.no)
Stad kommune (@stad.kommune.no)
Stjørdal kommune (@stjordal.kommune.no)
Strand kommune (@strand.kommune.no)
Sunnfjord kommune (@sunnfjord.kommune.no)
Sør-Varanger kommune (@sor-varanger.kommune.no)
Tinn kommune (@tinn.kommune.no)
Tromsø kommune (@tromso.kommune.no)
Trondheim kommune (@trondheim.kommune.no)
Ulstein kommune (@ulstein.kommune.no)
Unjárgga gielda / Nesseby kommune (@nesseby.kommune.no)
Vadsø kommune (@vadso.kommune.no)
Vanylven kommune (@vanylven.kommune.no)
Vardø kommune (@vardo.kommune.no)
Vinje kommune (@vinje.kommune.no)
Volda kommune (@volda.kommune.no)
Voss herad kommune (@voss.herad.no)
Vestvågøy kommune (@vestvagoy.kommune.no)
Ørsta kommune (@orsta.kommune.no)
Øvre Eiker kommune (@ovre-eiker.kommune.no)
Øygarden kommune (@oygarden.kommune.no)

Fylke
Rogaland fylkeskommune (@skole.rogfk.no) + (@rogfk.no)
Vestland fylkeskommune (@vlfk.no)

Høgskoler og universitet
Universitetet i Sør-Øst Norge (@usn.no) + (@student.USN.no)
Vid vitenskapelige høgskole (@vid.no) 

Habiliteringstjenester / sykehus / helseforetak
Helse Møre og Romsdal (@helse-mr.no)
Helse Førde (@helse-forde.no)

Andre organisasjoner
Aberia (@aberia.no) (@auroraomsorg.no)
Peder Morset folkehøgskole (@pedermorset.no )
Statped (@statped.no)
Stiftelsen Signo (@signo.no)
Vidaråsen landsby (@vidaraasen.no)


Hvis din organisasjon står på denne listen, og du har epostadresse som slutter på det du ser i parentesene, kan du gå til denne siden for å opprette brukerkonto og logge inn for å se alt tilgjengelig innhold.

Obs: du må ha tilgang til jobbeposten din og mobiltelefonen din når du logger inn, på grunn av autentiserings-/bekreftelsesløsningen. 

Erfaringer med digital deltakelse på SOR-konferanser

Stiftelsen SOR arrangerer årlige konferanser med høy relevans for alle som er opptatt av gode tjenester og gode levekår for personer med utviklingshemming. Vanligvis har vi mer enn 500 deltakere på hver av konferansene, men pandemien satte store begrensninger for deltakelse på konferansene vi arrangerte i 2021.

Vi utviklet da streaming-løsninger, og inviterte til digital deltakelse som supplement. På den første konferansen deltok kun 50 personer i salen, men flere tusen personer fulgte konferansen lokalt gjennom streming og i opptak senere.

Evalueringsskjema vi sendte ut til dem som så på streamingen på direktesending viste at 60 % satt alene da de så på konferansen, mens 40 % så på konferansen sammen med andre. De fleste av disse satt i grupper mellom 3 og 10 personer, men noen hadde samlet seg i større lokaler med storskjerm, servering og god lokal konferansestemning. Når restriksjoner om hjemmekontor og antallsbegrensninger bortdfaller, regner vi med at andelen personer som ser foreleseningene i fellesskap med andre vil øke ytterligere. 

Å følge konferanser digitalt er noe få hadde erfaring med før pandemien, så vi var spente på hvordan våre konferansedeltakere ville rangere dette.

Vi stilte spørsmålet «Hvor godt synes du det fungerte å delta digitalt?» På en skala fra 0 til 10 var gjennomsnittskåren de ga 9. Det er svært høyt, og er en bekreftelse på at vi har lykkes med de tekniske, produksjonsmessige og pedagogiske løsningene for å tilpasse konferansen til digital visning.

I denne løsningen fikk man tilgang til opptakene i et halvt år. Senere utviklet vi løsningen SOR digital + som stort sett gir ti ganger så lang tilgang til opptakene; fem år! Dette gir unike muligheter for internopplæring.Det er svært nyttig å være fysisk til stede på konferanser, og vi vil sterkt oppfordre fagfolk og andre engasjerte til å melde seg på fysisk. Men digital tilgang er et supplement som kan bidra til betydelig kompetanseheving i kommuner og organisasjoner m.m.

Eksempler på hvordan kommuner og organisasjoner benytter SOR Digital + i opplæring og kompetanseheving

Det er mange måter man kan legge opp til stort læringsutbytte når deres virksomhet har bestilt tilgang på SOR digital +. Når dere er logget inn kan dere se hvor lenge hvert enkelt foredrag varer, og hvor lenge de er tilgjengelig. I denne ordningen er de fleste tilgjengelig i fem år. Denne oversikten gir et godt grunnlag for å legge en plan for hvordan man skal bruke forelesningene og øvrige innslag for å øke trygghet og kompetanse i virksomhetene.

Eksempler på bruk:

 • Samle deler av personalgruppene og se konferansen livestreamet mens den pågår, i et egnet lokale dere disponerer. By på mat og kaffe, og lag deres egen konferansestemning.

 • Delta på konferansen (gjerne ved fysisk oppmøte), og legg en plan for hvilke innlegg/debatter fra konferansen dere ønsker at noen eller alle i virksomheten skal få med seg.

 • Planlegg fagdager hvor dere samles, ser og diskuterer utvalgte innlegg/debatter. Det at mange samles og diskuterer det de har sett på i fellesskap, gir økt nytteverdi i tjenestene.

 • Velg ut et innlegg/debatt som er særlig aktuelt for dere. Gjerne knyttet til en problemstilliling som er eller kan bli særlig aktuell for en eller flere av de dere jobber for. Sett av et par timer hvor dere samles for å se innlegget/debatten, og diskuter hvordan dere tenker det kan være nyttig å jobbe fremover, i lys av det dere har sett og hørt.

 • Send lenken hvor opptakene ligger til alle ansatte i virksomheten deres, og informer dem om at de har full tilgang til innholdet.

 • Hvis dere er en kommune: Tilgangen er knyttet til epostdomene. Dermed er det ikke bare helse- og omsorgsarbeidere i kommunen som har tilgang. Alle som har kommunen som arbeidsgiver har en kommunal epostadresse, og har dermed tilgang til SOR digital +. Hvis dere vet at pårørende/verger/støttekontakter har en jobb i kommunen, kan dere tipse dem om denne muligheten. Godt samarbeid med familien er alltid viktig og riktig.

Slik logger du inn og får tilgang til forelesningene, intervjuene og reportasjene i abonnementstjenesten SOR Digital +
 • Sjekk om din kommune eller organisasjon har bestilt tilgang til SOR Digital +
  • Er du i tvil, finner du komplett oversikt ved å trykke på "Oversikt over kommuner og organisasjoner som har tegnet abonnement på SOR digital +" litt lenger oppe på denne siden.
  • Hvis din kommune/organisasjon kun har bestilt digital tilgang til enkeltkonferanser, kan du ikke logge inn og få tilgang til alle ressursene i SOR digital +
 • Gå til denne siden, hvor alle opptakene er tilgjengelig
  • Her finner du opptakene, så snart vi har rukket å ferdigstille dem og legge dem ut.
  • Skal du følge konferansene live (streaming) går du i stedet direkte til den aktuelle konferansen. Informasjon om det finner du på forsiden vår på https://stiftelsensor.no/ på de aktuelle dagene hvor konferansene pågår. Har din kommune/organisasjon bestilt SOR digital +, har du også tilgang til til å se konferansene live (streaming). Opptakene fra konferansene vil etter kort tid også bli tilgjengelig på siden hvor kun de med SOR digital + har tilgang.
 • Opprett brukerkonto og logg deg inn 
  • Du må ha tilgang til jobbeposten din og mobiltelefonen din når du logger inn, på grunn av autentiserings-/ bekreftelsesløsningen. 
Priser for SOR Digital +

Kommuner med færre enn 10.000 innbyggere

kr. 25.000 pr år

Klikk her for å bestille

Dette gir full tilgang for alle ansatte i kommunen. Det gjelder for tidligere avholdte og fremtidige konferanser, pluss mange viktige og relevante tillegsforelesninger, debatter og reportasjer. De fleste forelesningene er tilgjengelig i fem år fra de blir publisert første gang.

Senest syv dager etter at tjenesten er bestillt, kan alle ansatte i kommunen gå inn på denne siden og få full tilgang til opptak fra alle forelesninger, debatter og reportasjer.

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @nn.kommune.no). 

Dette er en abonnementstjeneste. Abonnementet fortsetter å løpe til det sies opp. Avbestillingsfrist hvert år er 10. januar. Prisen indeksreguleres hvert år.

Kommuner med 10-50.000 innbyggere / bydeler i Oslo

kr. 60.000 pr år

Klikk her for å bestille

Dette gir full tilgang for alle ansatte i kommunen. Det gjelder for tidligere avholdte og fremtidige konferanser, pluss mange viktige og relevante tillegsforelesninger, debatter og reportasjer. De fleste forelesningene er tilgjengelig i fem år fra de blir publisert første gang.

Senest syv dager etter at tjenesten er bestillt, kan alle ansatte i kommunen gå inn på denne siden og få full tilgang til opptak fra alle forelesninger, debatter og reportasjer.

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @nn.kommune.no). 

Dette er en abonnementstjeneste. Abonnementet fortsetter å løpe til det sies opp. Avbestillingsfrist hvert år er 10. januar. Prisen indeksreguleres hvert år.

Kommuner med over 50.000 innbyggere

kr. 95.000 pr år

Klikk her for å bestille

Dette gir full tilgang for alle ansatte i kommunen. Det gjelder for tidligere avholdte og fremtidige konferanser, pluss mange viktige og relevante tillegsforelesninger, debatter og reportasjer. De fleste forelesningene er tilgjengelig i fem år fra de blir publisert første gang.

Senest syv dager etter at tjenesten er bestillt, kan alle ansatte i kommunen gå inn på denne siden og få full tilgang til opptak fra alle forelesninger, debatter og reportasjer.

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @nn.kommune.no). 

Dette er en abonnementstjeneste. Abonnementet fortsetter å løpe til det sies opp. Avbestillingsfrist hvert år er 10. januar. Prisen indeksreguleres hvert år.


Høgskoler og universitet

kr. 30.000 pr år

Klikk her for å bestille

Dette gir full tilgang for alle ansatte og studenter ved studiestedet. Det gjelder for tidligere avholdte og fremtidige konferanser, pluss mange viktige og relevante tillegsforelesninger, debatter og reportasjer. De fleste forelesningene er tilgjengelig i fem år fra de blir publisert første gang.

Senest syv dager etter at tjenesten er bestillt, kan alle ansatte og studenter gå inn på denne siden og få full tilgang til opptak fra alle forelesninger, debatter og reportasjer.

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @vid.no/@vidstud.no). 

Dette er en abonnementstjeneste. Abonnementet fortsetter å løpe til det sies opp. Avbestillingsfrist hvert år er 10. januar. Prisen indeksreguleres hvert år.

Fylker

kr. 30.000 pr år

Klikk her for å bestille

Dette gir full tilgang for alle ansatte i fylket. Det gjelder for tidligere avholdte og fremtidige konferanser, pluss mange viktige og relevante tillegsforelesninger, debatter og reportasjer. De fleste forelesningene er tilgjengelig i fem år fra de blir publisert første gang.

Senest syv dager etter at tjenesten er bestillt, kan alle ansatte i fylket gå inn på denne siden og få full tilgang til opptak fra alle forelesninger, debatter og reportasjer.

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @vlfk.no). 

Dette er en abonnementstjeneste. Abonnementet fortsetter å løpe til det sies opp. Avbestillingsfrist hvert år er 10. januar. Prisen indeksreguleres hvert år.

Habiliteringstjenester

kr. 50.000 pr år

Klikk her for å bestille

Dette gir full tilgang for alle ansatte ved sykehuset. Det gjelder for tidligere avholdte og fremtidige konferanser, pluss mange viktige og relevante tillegsforelesninger, debatter og reportasjer. De fleste forelesningene er tilgjengelig i fem år fra de blir publisert første gang.

Senest syv dager etter at tjenesten er bestillt, kan alle ansatte ved sykehuset gå inn på denne siden og få full tilgang til opptak fra alle forelesninger, debatter og reportasjer.

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @oslo-universitetssykehus.no)

Dette er en abonnementstjeneste. Abonnementet fortsetter å løpe til det sies opp. Avbestillingsfrist hvert år er 10. januar. Prisen indeksreguleres hvert år.

PS: prisen er satt med utgangspunkt i at dette er særlig aktuelt for habiliteringstjenester, men ettersom den tekniske løsningen er knyttet til domenet for epostadressene, blir innholdet også tilgjengelig for øvrige ansatte på sykehuset.


Små organisasjoner (færre enn 100 ansatte)

kr. 25.000 pr år

Klikk her for å bestille

Dette gir full tilgang for alle ansatte i organisasjonen. Det gjelder for tidligere avholdte og fremtidige konferanser, pluss mange viktige og relevante tillegsforelesninger, debatter og reportasjer. De fleste forelesningene er tilgjengelig i fem år fra de blir publisert første gang.

Senest syv dager etter at tjenesten er bestillt, kan alle ansatte i kommunen gå inn på denne siden og få full tilgang til opptak fra alle forelesninger, debatter og reportasjer.

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @signo.no). 

Dette er en abonnementstjeneste. Abonnementet fortsetter å løpe til det sies opp. Avbestillingsfrist hvert år er 10. januar. Prisen indeksreguleres hvert år.

Antallet (færre enn 100 ansatte) skal omfatte samtlige ansatte, uavhengig av hva de jobber med. Av tekniske grunner er det ikke mulig å bare melde på en del av organisasjonen. Hvis man for eksempel melder seg på med @signo.no, vil tilgangen gjelde for alle med slik epostadresse. Dermed er det totalt antall ansatte i organisasjonen som bestemmer hvilken priskategori som er aktuell.

Mellomstore organisasjoner (100-500 ansatte)

kr. 60.000 pr år

Klikk her for å bestille

Dette gir full tilgang for alle ansatte i organisasjonen. Det gjelder for tidligere avholdte og fremtidige konferanser, pluss mange viktige og relevante tillegsforelesninger, debatter og reportasjer. De fleste forelesningene er tilgjengelig i fem år fra de blir publisert første gang.

Senest syv dager etter at tjenesten er bestillt, kan alle ansatte i kommunen gå inn på denne siden og få full tilgang til opptak fra alle forelesninger, debatter og reportasjer.

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @signo.no). 

Dette er en abonnementstjeneste. Abonnementet fortsetter å løpe til det sies opp. Avbestillingsfrist hvert år er 10. januar. Prisen indeksreguleres hvert år.

Antallet (100-500 ansatte) skal omfatte samtlige ansatte, uavhengig av hva de jobber med. Av tekniske grunner er det ikke mulig å bare melde på en del av organisasjonen. Hvis man for eksempel melder seg på med @signo.no, vil tilgangen gjelde for alle med slik epostadresse. Dermed er det totalt antall ansatte i organisasjonen som bestemmer hvilken priskategori som er aktuell.

Store organisasjoner (over 500 ansatte)

kr. 95.000 pr år

Klikk her for å bestille

Dette gir full tilgang for alle ansatte i organisasjonen. Det gjelder for tidligere avholdte og fremtidige konferanser, pluss mange viktige og relevante tillegsforelesninger, debatter og reportasjer. De fleste forelesningene er tilgjengelig i fem år fra de blir publisert første gang.

Senest syv dager etter at tjenesten er bestillt, kan alle ansatte i kommunen gå inn på denne siden og få full tilgang til opptak fra alle forelesninger, debatter og reportasjer.

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @signo.no). 

Dette er en abonnementstjeneste. Abonnementet fortsetter å løpe til det sies opp. Avbestillingsfrist hvert år er 10. januar. Prisen indeksreguleres hvert år.

Antallet (over 500 ansatte) skal omfatte samtlige ansatte, uavhengig av hva de jobber med. Av tekniske grunner er det ikke mulig å bare melde på en del av organisasjonen. Hvis man for eksempel melder seg på med @signo.no, vil tilgangen gjelde for alle med slik epostadresse. Dermed er det totalt antall ansatte i organisasjonen som bestemmer hvilken priskategori som er aktuell.


Brukerorganisasjoner

SOR digital + er ikke tilgjengelig for brukerorganisasjoner, med mindre brukerorganisasjonen har felles epostdomene for alle som skal ha tilgang (for eksempel @hbf.no). Dette har tekniske og administrative årsaker.