Skip to main content

Forekomst og risiko

Hva er seksuelle overgrep

Skadevirkninger

Symptomer

Fortellinger

Hvem er overgriper

Ryddighet og proserdyrer

Forebyggende forhold

Troverdighet

Når man mistenker overgrep

Når overgrep har skjedd

Anmeldelse og etterforskning

Barnehus

Oppfølging

Litteratur og nettressurser