Skip to main content

Mat og trivsel

Karde har utviklet e-læringskurs i kosthold og fysisk aktivitet for personer med utviklingshemming.
Foto: Mikkel Eknes


«Mat og trivsel» er et e-læringskurs for mennesker med utviklingshemning. Mange mennesker med utviklingshemning har en usunn livsstil, ikke minst når det gjelder kosthold og fysisk aktivitet. Dette går lett ut over både helsen og livskvaliteten. Kurset skal hjelpe målgruppen å motvirke dette.

Mange i målgruppen vil bruke omtrent fire timer totalt på kurset. Det anbefales imidlertid at kurset deles opp i mindre økter, f.eks. av 30-45 minutters varighet.

Mange i målgruppen kan nok gå gjennom kurset alene, men for best mulig utbytte anbefales det at kurset tas sammen med en hjelper. Det anbefales også at hjelpere tar kurset rettet mot dem selv på SORs e-læringsportal.

Kurset ble utviklet av Karde i et prosjekt ved samme navn. Prosjektet var støttet av ExtraStiftelsen i 2014 - 2015.

For å starte kurset ditt, trykk her: Starte kurs