Skip to main content

Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning - forståelse og behandling

Trine Lise Bakken og Mette Egelund Olsen (red.)
Universitetsforlaget 2012

Boken legger vekt på forståelse og praktiske implikasjoner av diagnose. Forfatterne tar for seg henholdsvis psykososiale og biologiske behandlingsmetoder og gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag innenfor feltet. Forfatterne løfter her frem de spesielle utfordringene ved psykisk lidelse som knytter seg til at personen har reduserte kognitive ferdigheter. Når er det behov for behandling, og når man skal være tilbakeholden?
Grupper av lidelser har egne kapitler og viser ulik tilnærming ved ulike tilstander, selv om noen prinsipper vil være vesentlige ved alle typer psykiske lidelser. Boken har fokus på det terapeutiske møtet i psykososial behandling og omhandler lidelser som angst, depresjon, bipolar lidelse, psykose, PTSD, personlighetsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, ADHD, Tourettes syndrom og til slutt demens.

Boken inneholder en oversikt over relevante begreper og definisjoner og har mange eksempler fra klinisk praksis. Den gir en praktisk tilnærming til fagfeltet og er skrevet for fagpersoner under utdanning, spesielt dem som spesialiserer seg innenfor psykisk helse eller utviklingshemning. Den egner seg for fagpersoner som gir tjenester til ungdom og voksne med utviklingshemning og psykiske lidelser, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunale tjenestetilbud.

Bestill boken her

SOR har tatt initiativ til bokprosjektet. SOR har finansiert nettverskssamlinger og oversettelse fra dansk og svensk til norsk. Jarle Eknes, daglig leder i Stiftelsen SOR, har skrevet et av kapitlene.