Skip to main content

Aggresjon/utagering

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold
Veileder forside

Veilederen fra SOR er et bidrag til å gi et rammeverk, konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Den kan lastes ned gratis som PDF eller så kan trykt hefte bestilles fra denne siden.